Vyhľadať
Close this search box.

Finálové kolo 8. ročníka Skills Slovakia v odbore murár a 7. ročníka v odbore stolár

Nitrianska Stredná odborná škola stavebná, Nábrežie mládeže realizovala 23.-25. apríla finálové kolo súťaže Skills Slovakia murár, ktorá preverila praktické zručnosti a odborné vedomosti žiakov tohto odboru. Finále v odbore stolár hostila Stredná odborná škola drevárska vo Zvolene 16.-18. apríla. Šesť najlepších dvojíc sa teda stretlo na finále 8. ročníka súťaže murárov a 7. ročníka súťaže stolárov. Škola v Nitre […]

Finálové kolo 8. ročníka Skills Slovakia v odbore murár a 7. ročníka v odbore stolár Read More »

Mladý mechatronik 2024

Mechatronika je odbor, ktorý má v súčasnosti rozsiahle  možnosti  uplatnenia žiakov stredných škôl v praxi. Aj preto bol záujem žiakov predstaviť sa v tomto školskom roku v súťaži odborných zručností Skills Slovakia – Mladý mechatronik mimoriadny. Celoštátne finálové kolo prebehlo 23.- 24. apríla na Materiálovo-technologickej fakulte, Ústave aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky Slovenskej technickej univerzity so sídlom v

Mladý mechatronik 2024 Read More »

Celoštátna prehliadka SOČ opäť ukázala vysokú úroveň vedomostí žiakov

Celoštátne kolo 46. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) prebehlo na pôde Strednej odbornej školy veterinárnej v Nitre. V obhajobách sa v rámci neho predstavili najlepší stredoškoláci so svojimi projektami.  Tento rok sa do súťaže zapojilo od školských kôl  2585 žiakov z 326 stredných škôl Slovendka rôznych typov s 2251 prácami. Najväčší záujem bol o riešenie prác s témami v odbore informatika, elektrotechnika,

Celoštátna prehliadka SOČ opäť ukázala vysokú úroveň vedomostí žiakov Read More »

KONFERENCIA ZABEZPEČOVANIE KVALITY AKO SÚČASŤ ŽIVOTA ŠKOLY

Pozývame Vás na konferenciu s názvom Zabezpečovanie kvality ako súčasť života školy, ktorá sa uskutoční 30. apríla 2024 v kultúrnom centre Malý Berlín v čase od 13:00 do 17:00 hod.   Ešte týždeň máte možnosť zaregistrovať sa na konferenciu, na ktorej sa už po tretíkrát uskutoční slávnostné vyhlásenie víťazov Národnej ceny kvality v OVP 2024. Konferencia je

KONFERENCIA ZABEZPEČOVANIE KVALITY AKO SÚČASŤ ŽIVOTA ŠKOLY Read More »

Študenti z celého Slovenska si zmerajú svoje technické zručnosti na súťaži ZENIT

Mapovanie finančnej gramotnosti Slovenska v rokoch 2020-2022

Finančná gramotnosť je stále živou, nadčasovou a nevyhnutnou témou pre celospoločenský vývoj a spokojnosť jednotlivcov a spoločnosti. Vo februári a následne v júni 2023 sme sa obrátili na členov Medzirezortnej expertnej skupiny pre finančnú gramotnosť so žiadosťou o zmapovanie finančnej gramotnosti Slovenska v rozmedzí rokov 2020–2022, tém a čiastkových kompetencií Národného štandardu finančnej gramotnosti, ktoré tá ktorá inštitúcia

Mapovanie finančnej gramotnosti Slovenska v rokoch 2020-2022 Read More »

TRENDY V ODBORNOM VZDELÁVANÍ MAREC 2024

Prinášame ďalšie vydanie mesačníka Trendy v odbornom vzdelávaní a pokračujeme v trende otvorenej komunikácie o témach, ktoré sú dôležité z hľadiska vzdelávania a zručností s cieľom aktívne formovať moderné odborné vzdelávanie. V marci mali cvičné firmy napilno, čaká nás ôsmy ročník súťaže Mladý mechatronik a štyridsiaty šiesty ročník Stredoškolskej odbornej činnosti. Štátny inštitút odborného vzdelávania

TRENDY V ODBORNOM VZDELÁVANÍ MAREC 2024 Read More »

Finálové kolo Skills Slovakia v odbore stolár sa uskutoční vo Zvolene

Stredná odborná škola drevárska vo Zvolene bude  16.- 18. apríla dejiskom finálového kola súťaže Skills Slovakia, ktorá preverí praktické zručnosti a odborné vedomosti žiakov v profesii STOLÁR. Vo finále siedmeho ročníka sa stretne päť najlepších dvojčlenných tímov z celého Slovenska. Hostiaca škola má dlhoročné skúsenosti a tradíciu v odbornej príprave a vzdelávaní  pre drevárstvo a

Finálové kolo Skills Slovakia v odbore stolár sa uskutoční vo Zvolene Read More »

Kontraktačné dni a veľtrh cvičných firiem

V marci mali cvičné firmy rušné obdobie. Naprieč Slovenskom prebehlo viacero kontraktačných dní a veľtrh. Pätnásty ročník kontraktačného dňa cvičných firiem Slovensko východ sa uskutočnil v priestoroch Obchodnej akadémie na Murgašovej ulici v Poprade. Veľtržné stánky boli po prvý raz umiestnené v telocvični školy, kde sa, samozrejme, aj obchodovalo a na pomyselnom pódiu prebehlo slávnostné otvorenie aj ukončenie s vyhlásením

Kontraktačné dni a veľtrh cvičných firiem Read More »

caf

Implementácia modelu CAF v Štátnom inštitúte odborného vzdelávania

ŠIOV implementuje model CAF (Common Assesment Framework) od roku 2024 v rámci národného projektu „Zavedenie manažérstva kvality v OVP a vzdelávaní dospelých“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Programu Slovensko 2021 – 2027. Úvod  Spoločný systém hodnotenia kvality (The Common Assessment Framework – CAF) je nástrojom komplexného manažérstva kvality, inšpirovaný modelom výnimočnosti Európskej nadácie pre manažérstvo kvality (EFQM). Model

Implementácia modelu CAF v Štátnom inštitúte odborného vzdelávania Read More »

Apríl – mesiac kvality

Štátny inštitút odborného vzdelávania so svojim tímom z úseku celoživotného vzdelávania v spolupráci s Radou zamestnávateľov pre odborné vzdelávanie a prípravu organizuje už tretí ročník Mesiaca kvality s viacerými podujatiami pre všetkých, ktorých zaujíma zlepšovanie odborného vzdelávania a prípravy na Slovensku. Nad podujatiami prebralo záštitu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. Učitelia, vedenie škôl,

Apríl – mesiac kvality Read More »

Úspešní žiaci stredných odborných škôl ukážu odborné zručnosti na celoštátnom kole Skills Slovakia – Mladý mechatronik

V tomto školskom roku sa uskutoční ôsmy ročník súťaže odborných zručností Skills Slovakia – Mladý mechatronik 2024. Celoštátne finálové kolo sa bude konať 23.-24. apríla na Materiálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Trnave. Stretnutie najlepších žiakov stredných odborných škôl, budúcich majstrov v odbore mechatronika prinesie ukážky praktických, manuálnych zručností na akademickej pôde fakulty v

Úspešní žiaci stredných odborných škôl ukážu odborné zručnosti na celoštátnom kole Skills Slovakia – Mladý mechatronik Read More »

Skip to content