Search
Close this search box.

Cvičné firmy v Kahramanmaras – projektové stretnutie v Turecku

Medzinárodný projekt MESU je  realizovaný v rámci programu Erasmus+ v partnerstve piatich organizácií z troch krajín – Slovenska, Slovinska a Turecka. 21. a 22. marca 2022 sa uskutočnilo tretie pracovné stretnutie partnerov MESU v sídle koordinátora projektu v škole Altinsehir Mesleki Ve Teknik Anadoli Lises v tureckom Kahramanmarase.

Cieľom projektu je pod gesciou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV) a jeho odboru „Finančná gramotnosť, Slovenské centrum cvičných firiem a podpora smerovania mládeže“ podporiť rozvoj cvičných firiem a vytvorenie ich centrály postavením špecializovanej web aplikácie na možnosť sieťovania cvičných firiem v Turecku. Ďalšou úlohou je  skvalitniť podnikateľské vzdelávanie cestou cvičných firiem v krajinách partnerov.

Pracovné rokovanie otvoril  a vstupné informácie k projektu predstavil riaditeľ školy Altinsehir MTAL Principal Ashabil ÖZDEMİR. Následne Harun Yildiz, koordinátor projektu, prezentoval doterajšie výsledky projektu a predstavil informačný systém pre školy a študentov na zakladanie cvičných firiem a jeho sprístupnenie pre všetky ostatné školy v Turecku (https://company.mesu.org.tr/), ktorý vytvorili po vzore informačného systému Slovenského centra cvičných firiem (www.sccf.sk). Ďalej nás informoval o aktuálnom stave projektu a  diseminácie. Partneri projektu tiež informovali ako prebieha diseminácia v jednotlivých krajinách, aký vplyv malo pandemické obdobie na projektové aktivity a aké opatrenia prijali.

Druhý deň pracovného stretnutia sme navštívili lokálneho projektového partnera „Onikisubat District Directorate of  National Education“. Témami stretnutia bola výmena informácií v oblasti školstva,  podnikateľského vzdelávania cestou cvičných firiem a využitia tejto formy vzdelávania napríklad aj pri začleňovaní imigrantov do spoločnosti.

Na záver sme spoločne naplánovali mobilitu so žiakmi LTTA 1. Plánovaná je v júni  2022 v Turecku. Aktivitu TPM3 – medzinárodné koordinačné stretnutie  partnerov vrátane ŠIOV je plánované v septembri v Slovinsku. Aktivita LTTA 2, mobilita so žiakmi, je plánovaná prezenčne počas Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem Slovensko 2022 a aktivitu zastrešuje ŠIOV v spolupráci s Obchodnou akadémiou Nitra.

Počas všetkých aktivít sa bude priebežne hodnotiť dotvárané web sídlo projektu a registračné aplikácie projektu MESU a tiež cvičných firiem vytvorených na školách projektových partnerov. ŠIOV bude poskytovať konzultácie a spätnú väzbu tureckým partnerom.

 

Skip to content