Search
Close this search box.

Duál inšpiruje aj v lete: Povolanie lesník

Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, v čom všetkom v našom živote figuruje drevo? Máme radi drevený nábytok a doplnky, drevom kúrime v krbe, radi chodíme na prechádzky do lesa či na turistiku. Drevo je trvalo udržateľná a obnoviteľná surovina, a aby sme pre ďalšie generácie drevo zachovali je potrebné sa o naše lesy starať. A to vo forme vysádzania stromov, zalesňovania, údržby a zároveň ťažba dreva by mala byť čo najšetrnejšia.

Lesnícke školstvo má na Slovensku viac ako 100 ročnú tradíciu. Lesné hospodárstvo vzniklo z požiadavky zachovania lesov aj ďalšiemu potomstvu. Za ten čas prešlo viacerými zmenami a v súčasnosti sa na stredných odborných školách lesníckych vzdelávajú vysoko kvalifikovaní odborníci vo svojom odbore. Každý žiak, ktorý má záujem venovať sa lesníctvu si určite vyberie ten svoj hlavný smer, ktorým by sa v lesníctve chcel uberať. 
Viac o histórii lesníctva na Slovensku

V oblasti lesníctva je možné študovať odbory ako napríklad: 4575 H mechanizátor lesnej výroby – 3 ročný učebný odbor, 4579 F lesná výroba – 2 ročný učebný odbor, 4556 K – operátor lesnej techniky – 4 ročný študijný odbor a ďalšie. Žiaci sa v týchto odboroch stretnú s komplexnou škálou činností, ktoré sa v lese robia a naučia sa ich aj vykonávať v rámci praktického vyučovania. Od zalesňovania, vyžínania okolo mladých stromčekov, ochrany proti zveri, až po ťažbu a následné zhodnotenie drevnej hmoty ako vynikajúcej obnoviteľnej suroviny.

Za všetky odbory si v tejto chvíli dovolíme vypichnúť študijný odbor 4556 K – operátor lesnej techniky vhodný do systému duálneho vzdelávania a z pohľadu lesníckych závodov veľmi dôležitý na trhu.

Jeho absolvent získa v štvorročnom študijnom odbore maturitné vysvedčenie, výučný list a osem druhov oprávnení. Zároveň ovláda činnosti súvisiace s obsluhou a údržbou lesných strojov a zariadení v pestovnej činnosti, v ťažbe, sústreďovaní a odvoze dreva, na skladoch dreva. Vie riadiť aorganizovať prácu v pracovných skupinách v lesníckej prvovýrobe, vie čítaťjednoduché strojárske výkresy a schémy, vie posúdiť vhodnosť využitia a nasadenia lesných strojov, ktoré sám ovláda.

Pri štúdiu získava:

„Žiaci si v rámci duálneho vzdelávania prejdú praktickým činnosťami, ako je zalesňovanie, traktory, plánovanie ťažby dreva, práca s pílou a mnohé iné. Rovnako aj naše spoločenstvo vidí význam v duálnom vzdelávaní a praktickej príprave spĺňajúcej podmienky trhu práce,” hovorí Pavel Zacharovský, predseda Spolku bývalých urbárnikov z Vyšnej Boce.

„Do lesa potrebujeme odborníkov z radov lesníkov, riadiacich pracovníkov, ale aj profesie, ktoré pracujú manuálne,“ približuje možnosti mladých v profesii lesníka Dávid Hančinský zo Slovenskej lesníckej komory. Prečo les miluje a akú úlohu by v ňom mali hrať mladí ľudia si môžete pozrieť v nasledujúcom videu:Aj lesníci hľadajú svojich pokračovateľov

Ivan Kopáčik z Detvy pracuje v lese celý svoj život. Po skončení školy nastúpil do Lesov SR, štátneho podniku na pozíciu vedúci lesného obvodu kde zotrval až doteraz. Dnes má 10 rokov do dôchodku, svoj vzťah k lesu ešte prehĺbil a k lesníckej profesii priviedol aj jedného zo svojich synov. On rovnako ako jeho otec zmaturoval na Strednej lesníckej škole. 

<< Pokračovanie článku nájdete tu >>

Školy poskytujúce vzdelanie v odbore operátor lesnej techniky:

 Kraj   Názov školy Adresa školy Mesto
ZI SOŠ lesnícka Medvedzie 135 Tvrdošín
BB SOŠ služieb a lesníctva Kolpašská 1586/9 Banská Štiavnica
PO SOŠ lesnícka – Spojená Bijacovce 1, Bijacovce Levoča

Kompletný zoznam škôl, zamestnávateľov a učebných odborov v systéme duálneho vzdelávania nájdete: http://www.dualnysystem.sk/

Zoznam sa postupne dopĺňa o nové školy i zapojených zamestnávateľov. Presný zoznam na školský rok 2018/2019 bude k dispozícii vo februári 2018.

Zaujala Vás profesia lesníka? Viete, aké predpoklady musíte spĺňať? Otestujte sa v časti „Potrebuješ sa poradiť s výberom školy alebo odboru“ na www.istp.sk/pracovny-kompas.

(Na otestovanie sa, je potrebné sa bezplatne zaregistrovať)

 

Skip to content