Search
Close this search box.

Finálové kolo Skills Slovakia v odbore murár úspešne prebehlo v Nitre

Nitrianska Stredná odborná škola stavebná, ktorá je súčasne Centrom odbornej prípravy pre stavebníctvo bola už v apríli realizátorom semifinálového kola súťaže Skills Slovakia „Medzinárodná súťaž praktických zručností a odborných vedomostí MURÁR 2022“. Následne sa v jej priestoroch 10.-12. mája stretlo šesť najlepších družstiev na finále 6. ročníka súťaže, ktorá vyskúšala zručnosti žiakov stredných škôl  v tomto remesle.

Súťažná prehliadka stavebných remesiel Skills Slovakia je atraktívnou príležitosťou na propagáciu remesiel, ktoré sú mimoriadne žiadané na trhu práce a  ich štúdium dáva stredoškolákom reálnu perspektívu zamestnania. Súťažiaci v kategórii „murár“ mali  na škole vytvorené profesionálne prostredie murárskych dielní, kde prácou so stavebnými materiálmi, strojmi a zariadeniami pod vedením profesionálnych murárov predviedli šikovnosť v stavaní fragmentov z tehál Porotherm a tvárnic Ytong a následnej aplikácii vápenno-cementovej omietky Baumit. Zároveň ukázali znalosti zo stavebnej teórie. Súčasťou súťaže boli aj odborné inštruktáže z poznávania a používania materiálov podľa zadania.  Hodnotilo sa murovanie Porotherm a Ytong, výstavba komínu ZOP a omietka Baumit CreativTop. Súčasťou hodnotenia bolo, samozrejme, aj dodržiavanie BOZP pri práci. Súťaž poctil svojou prítomnosťou minister školstva Branislav Gröhling, ktorý si so žiakmi vyskúšal výrobu omietky.

 Víťazmi na sa stali žiaci zo SOŠ stavebnej Nábrežie mládeže Nitra, Gregor Púchovský, Andrej Smutný, na druhom mieste boli Marek Michal Vražel, David Krasňan zo SOŠ stavebnej, Tulipánova 2, Žilina a tretie miesto obsadili Simon Drienovský, Jozef Kuruc SOŠ polytechnická, ul. SNP 2, Zlaté Moravce. S minimálnymi rozdielmi vo výsledkoch sa predstavili žiaci SOŠ drevárskej a stavebnej, Krásno nad Kysucou 1642, SOŠ technickej, Komenského 497/37, Námestovo, SOŠ sv. J. Robotníka, Saleziánska 18, Žilina.

Členmi odbornej hodnotiacej komisie boli zástupcovia firiem. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Víťazom srdečne blahoželáme!

 

Skip to content