Search
Close this search box.

Národný koordinátor Európskeho programu vzdelávania dospelých naplno rozbehol svoje aktivity

Európska komisia iniciovala vznik národných koordinátorov Európskeho programu vzdelávania dospelých s cieľom zaistiť a posilniť efektívnu kooperáciu všetkých relevantných partnerov z oblasti vzdelávania dospelých a celoživotného poradenstva, ako aj nastaviť koherentné politiky na zníženie počtu nízko kvalifikovaných osôb a podporiť účasť na vzdelávaní dospelých.

Aktivity Národného koordinátora programu vzdelávania dospelých na Slovensku, ktoré koordinuje Štátny inštitút odborného vzdelávania sú zamerané na propagovanie vzdelávania dospelých a podporovanie jeho ďalšieho rozvoja, návrhy opatrení na systémovej úrovni a vytváranie podmienok pre spoluprácu aktérov pôsobiacich vo vzdelávaní dospelých.

Podpora týchto aktivít je naliehavá najmä v súvislosti s nízkou účasťou Slovákov a Sloveniek na vzdelávaní v dospelosti (4,8 % v roku 2021, zdroj Eurostat).

Aktivity

Od začiatku roka sme pripravovali stretnutia s predstaviteľmi rôznych inštitúcií poskytujúcimi neformálne vzdelávanie. Okrúhle stoly sa konali v 10 miestach v rôznych regiónoch Slovenska a počas nich sme viedli diskusie týkajúce sa hlavne podpory rozvoja životných zručností, čo je potrebné aby sa realizovala efektívnejšie, aj ako sa darí spolupracovať jednotlivým aktérom.

Dôležitá zručnosť – odolnosť (napr. po covide), schopnosť čeliť meniacemu sa svetu, krízovým situáciám. S tým súvisí well-being, starostlivosť o seba, schopnosť myslieť aj na seba. Mediálna gramotnosť, schopnosť rozoznávať dezinformácie, čo súvisí s kritickým myslením. Odolnosť súvisí so schopnosťou učiť sa učiť. Byť nastavený, že z každej situácie sa viem niečo nové naučiť a posunúť sa ďalej.” (účastník okrúhlych stolov)

Závery z okrúhlych stolov zhrnie mapovacia správa o podpore rozvoja zručností pre život, ktorú budeme publikovať koncom roka 2022. Koncom tohto roka taktiež začne kampaň Nikdy nie je neskoro!, zameraná na podporu motivácie k učeniu sa aj v dospelosti prostredníctvom  výpovedí účastníkov, ako aj poskytovateľov vzdelávania pre rôzne cieľové skupiny – od nízkokvalifikovaných až po seniorov, ktorí stále pracujú na zdokonaľovaní svojich vedomostí a zručností.

Začiatkom roka 2023 pripravujeme kurz na budovanie kapacít v oblasti práce s nízkokvalifikovanými dospelými, ktorý sa zameria na predstavenie situácie v národnom aj európskom kontexte, aké nástroje máme na národnej úrovni na motiváciu, tréning, ako aj podporu rozvoja základných zručností.

Účastníci následne budú mať j možnosť navštíviť partnerské organizácie v zahraničí, ktoré sa touto témou zaoberajú, v rámci študijných návštev na jar 2023.

V rámci iniciatívy pôsobí Národná sieť na podporu základných zručností , ktorá sa skladá z expertov z rôznych oblastí a inštitúcií, avšak spája ich problematika prístupu k potrebám nízkokvalifikovaných v oblasti vzdelávania.

 Dôležitou súčasťou aktivít je odovzdávanie Ceny Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR za rozvoj celoživotného vzdelávania ako i spoluorganizácia aktivít Týždňa celoživotného učenia.

Výstupy projektu

  • Mapovacia správa o stave zručností pre život v SR
  • Návrh certifikácie základných zručností
  • Vzdelávací kurz pre aktérov pôsobiacich vo vzdelávaní dospelých zameraný na podporu rozvoja základných zručností
  • Študijné návštevy našich odborníkov v zahraničí
  • Informačná kampaň na podporu vzdelávania dospelých Odporúčania pre tvorcov politík na regionálnej a národnej úrovni

Kontakt na Slovensku:

ŠIOV – Úsek celoživotného vzdelávania

Stromová 9

81103 Bratislava

alena.stefanikova@siov.sk

katarina.smalova@siov.sk 

Webová stránka: www.vzdelavaniedospelych.sk

Úsek celoživotného vzdelávania (ŠIOV) realizuje v období od 1. 1. 2022 – 31. 12.  2023 s finančnou podporou Európskej komisie/ERASMUS-EDU-2021-AL-AGENDA-IBA projekt s názvom AL – Agenda – Národný koordinátor Európskeho programu vzdelávania dospelých. Číslo projektu: 01051504 — NC ALA SK.

Skip to content