Národný koordinátor Európskeho programu vzdelávania dospelých naplno rozbehol svoje aktivity

Európska komisia iniciovala vznik národných koordinátorov Európskeho programu vzdelávania dospelých s cieľom zaistiť a posilniť efektívnu kooperáciu všetkých relevantných partnerov z oblasti vzdelávania dospelých a celoživotného poradenstva, ako aj nastaviť koherentné politiky na zníženie počtu nízko kvalifikovaných osôb a podporiť účasť na vzdelávaní dospelých.

Aktivity Národného koordinátora programu vzdelávania dospelých na Slovensku, ktoré koordinuje Štátny inštitút odborného vzdelávania sú zamerané na propagovanie vzdelávania dospelých a podporovanie jeho ďalšieho rozvoja, návrhy opatrení na systémovej úrovni a vytváranie podmienok pre spoluprácu aktérov pôsobiacich vo vzdelávaní dospelých.

Podpora týchto aktivít je naliehavá najmä v súvislosti s nízkou účasťou Slovákov a Sloveniek na vzdelávaní v dospelosti (4,8 % v roku 2021, zdroj Eurostat).

Aktivity

Od začiatku roka sme pripravovali stretnutia s predstaviteľmi rôznych inštitúcií poskytujúcimi neformálne vzdelávanie. Okrúhle stoly sa konali v 10 miestach v rôznych regiónoch Slovenska a počas nich sme viedli diskusie týkajúce sa hlavne podpory rozvoja životných zručností, čo je potrebné aby sa realizovala efektívnejšie, aj ako sa darí spolupracovať jednotlivým aktérom.

Dôležitá zručnosť – odolnosť (napr. po covide), schopnosť čeliť meniacemu sa svetu, krízovým situáciám. S tým súvisí well-being, starostlivosť o seba, schopnosť myslieť aj na seba. Mediálna gramotnosť, schopnosť rozoznávať dezinformácie, čo súvisí s kritickým myslením. Odolnosť súvisí so schopnosťou učiť sa učiť. Byť nastavený, že z každej situácie sa viem niečo nové naučiť a posunúť sa ďalej.” (účastník okrúhlych stolov)

Závery z okrúhlych stolov zhrnie mapovacia správa o podpore rozvoja zručností pre život, ktorú budeme publikovať koncom roka 2022. Koncom tohto roka taktiež začne kampaň Nikdy nie je neskoro!, zameraná na podporu motivácie k učeniu sa aj v dospelosti prostredníctvom  výpovedí účastníkov, ako aj poskytovateľov vzdelávania pre rôzne cieľové skupiny – od nízkokvalifikovaných až po seniorov, ktorí stále pracujú na zdokonaľovaní svojich vedomostí a zručností.

Začiatkom roka 2023 pripravujeme kurz na budovanie kapacít v oblasti práce s nízkokvalifikovanými dospelými, ktorý sa zameria na predstavenie situácie v národnom aj európskom kontexte, aké nástroje máme na národnej úrovni na motiváciu, tréning, ako aj podporu rozvoja základných zručností.

Účastníci následne budú mať j možnosť navštíviť partnerské organizácie v zahraničí, ktoré sa touto témou zaoberajú, v rámci študijných návštev na jar 2023.

V rámci iniciatívy pôsobí Národná sieť na podporu základných zručností , ktorá sa skladá z expertov z rôznych oblastí a inštitúcií, avšak spája ich problematika prístupu k potrebám nízkokvalifikovaných v oblasti vzdelávania.

 Dôležitou súčasťou aktivít je odovzdávanie Ceny Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR za rozvoj celoživotného vzdelávania ako i spoluorganizácia aktivít Týždňa celoživotného učenia.

Výstupy projektu

  • Mapovacia správa o stave zručností pre život v SR
  • Návrh certifikácie základných zručností
  • Vzdelávací kurz pre aktérov pôsobiacich vo vzdelávaní dospelých zameraný na podporu rozvoja základných zručností
  • Študijné návštevy našich odborníkov v zahraničí
  • Informačná kampaň na podporu vzdelávania dospelých Odporúčania pre tvorcov politík na regionálnej a národnej úrovni

Kontakt na Slovensku:

ŠIOV – Úsek celoživotného vzdelávania

Stromová 9

81103 Bratislava

alena.stefanikova@siov.sk

katarina.smalova@siov.sk 

Webová stránka: www.vzdelavaniedospelych.sk

Úsek celoživotného vzdelávania (ŠIOV) realizuje v období od 1. 1. 2022 – 31. 12.  2023 s finančnou podporou Európskej komisie/ERASMUS-EDU-2021-AL-AGENDA-IBA projekt s názvom AL – Agenda – Národný koordinátor Európskeho programu vzdelávania dospelých. Číslo projektu: 01051504 — NC ALA SK.

sk_SK

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť