Search
Close this search box.
Stredoškolská odborná činnosť

Online konferencia SOČ

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) organizuje v troch novembrových termínoch online konferenciu venovanú Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). Prihlásilo sa na ňu spolu 112 účastníkov. 

Témou konferencie bude význam podpory mladých talentov SOČ, motivácia, metodika, vyhľadávanie tém, práca v tíme, odborné publikácie a sociálne siete, orientácia v knižných a elektronických informačných zdrojoch. V prvom termíne, 4. novembra prebehne konferencia v rámci Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja, 10. november bude patriť Trenčianskemu, Žilinskému a Banskobystrickému kraju a napokon sa konferencia virtuálne prenesie do Prešovského a Košického kraja. 

Online konferencia ŠIOV s prednáškami lektorov  je výbornou príležitosťou dozvedieť sa viac o SOČ a ukázať dobrú prax pri práci SOČ ostatným účastníkom.

Pozvánka a program konferencie 

Skip to content