Search
Close this search box.
Skill Slovakia

Skills Slovakia 3. ročník celoštátnej súťaže mladých elektronikov

KIA Slovakia Vzdelávacie stredisko Gbeľany bude v dňoch 15.-16. novembra 2021 miestom stretnutia talentovaných stredoškolákov, ktorí preukážu svoje odborné vedomosti a zručnosti v náročnej profesii elektronik. Súťaže sa zúčastnia najlepší žiaci prvých a druhých  ročníkov škôl Slovenska.

Prekvapivo veľký záujem o účasť  vzhľadom na obmedzenia umožňuje v treťom ročníku ukázať talent v odbore 45 žiakom z 25 stredných škôl. Z jednej školy sa odprezentujú maximálne dvaja najlepší žiaci. Členovia odbornej hodnotiacej komisie pod gestorstvom Slovenskej spoločnosti elektronikov budú mať náročnú úlohu – vybrať najlepších troch žiakov. Komisia tvorená odborníkmi z praxe a zástupcami škôl bude hodnotiť zhotovenie elektronického výrobku, konkrétne „Rytmický stereo zvukový indikátor“ z množstva súčiastok dodaných k súťaži organizátorom. Téma zadania má zaujímavý účel, ktorým je vytvorenie zmenšeného modelu farebného efektu určeného pre osvetľovanie spoločenských podujatí.

O poradí súťažiacich rozhodne kvalita spájkovania, funkčnosť, celkový vzhľad výrobku a čas zhotovenia. Dôležité budú tiež teoretické vedomosti žiakov – odborný test, ktorý preverí u žiakov ich teoretické odborné vedomosti v oblasti elektroniky prostredníctvom 30 otázok v 45 minútovom časovom limite. Pred štartom praktickej časti súťaže dostanú žiaci podrobnú inštruktáž a vysvetlenie zadania úlohy. Zhotovený plošný spoj s ukážkou funkčnosti výrobku súťažiaci predstavia po dvoch dňoch práce komisii. 

Výnimočným benefitom pre účastníkov súťaže okrem vecných cien a pamätných trofejí pre víťazov budú tiež ich vlastnoručne zhotovené stavebnice. Súčasťou programu súťaže budú aj dve odborné prednášky určené pedagógom škôl s témami „Rozbor konštrukcie elektronického výrobku a odborného testu“,  a „Robotika a robotické súťaže pre žiakov stredných škôl“. 

Organizačným a metodickým garantom súťaže je Štátny inštitút odborného vzdelávania, odbor podpory smerovania mládeže. Odborným gestorom je Slovenská spoločnosť elektronikov.

Skip to content