Search
Close this search box.

Stredoškoláci v celoštátnom kole súťaže predstavili nápady a riešenia v oblasti inovatívnych riešení obnoviteľných zdrojov energie

Už dvanásty raz žiaci súťažili so svojimi projektami v oblasti alternatívnych zdrojov energie a moderných prístupov k ochrane životného prostredia. Tento rok sa najlepší stretli v celoslovenskom kole  ENERSOL SK 6. až 8. apríla na Strednej odbornej škole v remeslách a službách v Senici.  

Prvým dňom sa odštartovala súťaž slávnostným otvorením za prítomností pozvaných hostí. Druhý deň   žiaci prezentovali svoje práce a ukážky riešení projektov v hlavnej, tvorivej a propagačnej kategórii.  Súťaž sa ukončila záverečnou diskusiou žiakov s odbornými hodnotiacimi komisia. V programe druhého dňa bolo vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov a oceňovanie víťazov. Najlepšie práce sa predstavia aj na Medzinárodnej konferencii ENERSOL-EU 21. – 22. apríla v Otrokoviciach za účasti Rakúska, Nemecka, Slovinska a Českej republiky. 

Cieľom ENERSOL SK  sú prehliadky stredoškolských projektov riešiacich teoretické a praktické úlohy zamerané na úspory energie, hľadanie a využívanie obnoviteľných zdrojov energií.  Do aktuálneho ročníka celoštátnej súťaže postúpili žiaci z 8 krajských kôl  s 39 projektami, ktoré  reprezentovalo vyše 50 žiakov z 22  stredných škôl. Súťažiaci sa zapojili so svojimi nápadmi do troch vyhlásených kategórií.

Najkreatívnejšie riešenia stredoškolákov v hľadaní alternatívnych zdrojov energií na  1. až 3. mieste, získali vecné ocenenia a diplomy.

Hlavná kategória: 

  1. miesto: Peter Kuchár s prácou: Fotovoltaika, Spojená škola Nové Zámky
  2. miesto: Jakub Sojka s prácou: Bloom Ship, Spojená škola Banská Bystrica
  3. miesto: Tristan Kováč s prácou: Križovatka riadená arduinom za pomoci senzorov, Stredná priemyselná škola elektrotechnická Košice

Tvorivá kategória:

  1. miesto: Michal Trúchly s prácou: Výrobník filamentu za pomoci recyklácie PET fliaš s napájaním pomocou solárneho panelu, Stredná priemyselná dopravná škola Trnava
  2. miesto: Slavomíra Koščová s prácou: Autonómne terárium, Stredná odborná škola Stará Turá
  3. miesto: Matúš Richnák s prácou: Chladenie v zemi stavanej pivničke, Stredná priemyselná škola, Trnava

 Propagačná kategória:

  1. miesto: Filip Šajdák, Damian Šagáth s prácou: Inteligentné mestá, Stredná odborná škola dopravná – Martin Priekopa
  2. miesto: Monika Lacová, Henrieta Šulková s prácou: Zatočíme s odpadom, vyčistíme krásne dom, Stredná odborná škola technická, Zlaté Moravce
  3. miesto: Kristián Rada s prácou: Je najvyšší čas, Stredná odborná škola technická, Humenné.

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a metodickým, organizačným  a odborným garantom je odbor podpory smerovania mládeže Štátneho inštitútu odborného vzdelávania v spolupráci so Strednou odbornou školou podnikania v remeslách a službách Senica.

 

 

Skip to content