Search
Close this search box.

Súťaž ZAV Zvolen 2024

Pre dobré výsledky stredoškolákov v Súťaži v spracovaní informácií na počítači, ktorej krajské kolá sa uskutočnia  7. februára a následne sa tí najlepší budú prezentovať 25.- 27. marca v Prievidzi  na celoštátnom kole 58. ročníka súťaže, výborne poslúžil dobre cielený tréning  žiakov škôl.  Takýmto bola 25. januára „Súťaž ZAV Zvolen 2024“.

Celkom sa aktivity zúčastnilo 240 žiakov z 25 škôl, prevažne obchodných akadémií Slovenska. Najlepší výkon bol zaznamenaný v minútových odpisoch, kde T. Greguš z Obchodnej akadémie Nevädzová, Bratislava dosiahol 570,2 č. ú./min. V 10 min. odpise s penalizáciou 50 ten istý žiak dosiahol 512 č. ú./min. a taktiež získal prvé miesto v kombinácii všetkých troch disciplín. V súťaží družstiev patrí prvé miesto Obchodnej akadémie Nevädzová Bratislava.

V porovnaní s minulým ročníkom súťažilo viacej škôl, ale menej žiakov.

Súťaž bola zrealizovaná online v prostredí programovej výučby ZAV, prípravu textov zabezpečilo OZ INTERINFO SK, Ing. Anna Škovierová v úzkej spolupráci Školy ZAV,  Helena a Jaroslav Zaviačičoví, ktorí na celú súťaž dohliadali po technickej stránke a aj skompletizovali výsledkové listiny.

Všetkým úspešným účastníkom a ich učiteľom ďakujeme za spoluprácu a želáme ešte lepšie výsledky v SIP 2024.

Skip to content