Vyhľadať
Close this search box.

EuroSkills

EuroSkillsEuroSkills – je otvorenou medzinárodnou súťažou podporujúcou stratégie odborného vzdelávania, zvyšuje povedomie, atraktivitu a vysokú kvalitu odborného vzdelávania a prípravy v celej Európe. Tematicky zameraná na povolania, s cieľom preukázať rozličné odborné zručnosti s konkrétnou demonštráciou povolaní. Hlavným podujatím – preukázanie manuálnych zručností širokej verejnosti. EuroSkills prezentuje povolania zamerané na Európsku štandardy odborného vzdelávania vyžadované EÚ. Základná podmienka Európskych štandardov je formulovaná v kritériách zameraní súťaží.

EuroSkills je súťaž odborných zručností mladých ľudí a tvorí dôležitú platformu, na ktorej sa môže Európa prezentovať svetu prostredníctvom množstva rôznych odborných zručností. Hlavnými faktormi sú inovácia v európskych odborných zručnostiach a medzinárodná spolupráca. Účasť na EuroSkills znamená účasť na celkovej skúsenosti. Súťaž EuroSkills je štruktúrovaná podľa konceptu „vidieť, robiť a informovať“. Stimulujúce súťaže v odborných zručnostiach sú zdrojom inšpirácie a ponúkajú jasný prehľad o súčasnom stave v rôznych oblastiach zručností. Európske povolania, ktoré spĺňajú podmienky pre súťaže a prezentácie na EuroSkills, sú veľmi rozmanité, od prírodných zdrojov po technológiu a od dopravy po obchod, služby a administratívu.

Súťaž EuroSkills má politickú podporu  Generálneho riaditeľstva pre vzdelávanie a kultúru EK a národných vlád.

História

Myšlienka súťaže odborných zručností mladých ľudí v Európe – EuroSkills bola iniciovaná na stretnutí ministrov školstva a odborného vzdelávania a prípravy európskych štátov, európskych sociálnych partnerov a Európskej komisie v Helsinkách, ktoré sa uskutočnilo 5. 12. 2006. Podnetom bol úspech celosvetovej súťaže zručností WorldSkills organizovanej vo Fínsku v roku 2006.

Všetky zainteresované strany sa zhodli na tom, že prioritou je imidž, postavenie a príťažlivosť systému odborného vzdelávania a prípravy (OVP) vo všetkých štátoch Európskej únie. V revidovaných prioritách Helsinského komuniké sú súťaže zručností, ako je EuroSkills, chápané ako sľubná metóda rozvoja a zviditeľnenia excelentnosti v odborných zručnostiach.

V roku 2008 sa konal 1. ročník súťaže EuroSkills 2008 v Rotterdame v Holandsku. V roku 2010 sa v Lisabone konal 2. ročník súťaže Euroskills, na ktorom súťažilo viac ako 450 mladých ľudí z 27 krajín Európy.

V dňoch 1.-3. 12. 2016 sa bude konať ďalší ročník EuroSkills vo švédskom Goteborgu. Viac informácií nájdete TU.

Misia EuroSkills

Súťaž EuroSkills ponúka organizáciám v európskych členských štátoch (ako sú vlády, priemyselné organizácie, vzdelávacie inštitúcie a sociálni partneri) platformu pre spoločné zvýšenie kvality, výsledkov a príťažlivosti odborného vzdelávania a prípravy a odborných zručností, ktoré je v súčasnosti v recesii.

Ciele EuroSkills

    Prostredníctvom súťaží zručností pomôcť Európe a členským štátom zvýšiť štandardy zručností a podporovať excelentnosť v odborných zručnostiach v celej Európe.

  • Zvýšiť povedomie o dôležitosti zručností a odborného vzdelávania a prípravy pre ekonomiky EÚ a spoločnosť.
  • Vytvoriť škálu európskych súťaží odborných zručností pre členské štáty EÚ.
  • Zabezpečiť, aby súťaže odborných zručností organizované EuroSkills odrážali rozmanité a meniace sa požiadavky členských štátov EÚ a EÚ ako celku na odborné zručnosti.
  • Podporiť všetky členské štáty EÚ, aby sa zúčastnili na súťažiach EuroSkills a tak rozšírili a vytvorili škálu a štruktúru ich vlastných súťaží odborných zručností.

Aby sa tieto ciele dosiahli, EuroSkills:

  • sa zameria na podporu a propagovanie európskych remesiel a odborného vzdelávania,
  • nie len prezentuje remeslá, ale podporuje aj spoluprácu so sektorovými organizáciami,
  • poukáže na dôležitú úlohu súťaží zručností ako inšpirácie pre mladých ľudí a ako vzájomného zmerania si síl v európskych odborných zručnostiach,
  • bude platformou, na ktorej si môžu európske organizácie, ministerstvá školstva a medzinárodné priemyselné organizácie vymieňať znalosti a skúsenosti o inováciách, metódach v odbornom vzdelávaní a možnostiach spolupráce.

Slovenská reprezentácia na EuroSkills 2008 – 2023

Nominácia slovenskej delegácie – EuroSkills 2023

Informácia o organizácii 8. ročníka medzinárodného podujatia v odbornom vzdelávaní a príprave 2023

 

Skip to content