Konzervatórium

Hudobné a dramatické konzervatórium

Konzervatórium je v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov jedným z troch samostatných druhov strednej školy v Slovenskej republike, ktoré okrem neho tvoria  gymnáziá a stredné odborné školy. Vzdelávací program pre hudobné a dramatické ako aj tanečné konzervatórium je podrobne vypracovaný v Štátnom vzdelávacom programe, účinnom od 1.9.2008, ktorý vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu  a športu Slovenskej republiky. viac info >>

Tanečné konzervatórium

Tanečné konzervatórium je zo zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov typom samostatného druhu strednej školy, ktoré poskytuje komplexné umelecké a umelecko-pedagogické vzdelanie v osemročnom súvislom vzdelávacom programe v študijnom odbore 8227 Q tanec. viac info >>

Umenie a umelecko-remeselná tvorba I. – Konzervatóriá

Odborné komisie sú poradným orgánom riaditeľa Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Sú zriadené na riešenie komplexných otázok obsahu odborného vzdelávania a prípravy v Slovenskej republike, na tvorbu štátnych vzdelávacích programov, riešenie koncepčných, experimentálnych, odborných, metodických, poradenských a ďalších úloh súvisiacich s odborným vzdelávaním a prípravou v konzervatóriách. viac info >>

Skupina 82 Konzervatóriá

1. september 2023 · Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Štátny vzdelávací program pre hudobné a dramatické konzervatórium

Štátny vzdelávací program pre tanečné konzervatórium

 

Skupina 82 Konzervatóriá – normatív

Normatív 8227 Q 03 moderný tanec

Normatív 8227 Q 02 ľudový tanec

Normatív 8227 Q 01 klasický tanec

Normatív 8227 Q tanec

sk_SK

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť