Skupina odborov 43

1. september 2013 · Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných odborov 43 Veterinárske vedy

Riešiteľ: Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. revidované vydanie

vvvv

en_GB