Search
Close this search box.

ZENIT preveril technické zručnosti žiakov opäť prezenčne na stredných školách v Banskej Bystrici a Brezne

Stredoškoláci z celého Slovenska si 28.–31. marca 2022 v desiatich kategóriách zmerali sily v celoslovenskom kole súťaže ZENIT. Kategórie programovanie a strojárstvo prebehli na Strednej odbornej škole techniky a služieb Brezno a na Strednej priemyselnej škole Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici súťažili žiaci v kategórii elektronika.    

Odborné vedomosti a zručnosti ukázali najskôr na školských kolách, z ktorých najlepší postúpili na krajské kolá. Víťazi z ôsmich krajov, teda 96 žiakov z celého Slovenska sa stretlo na celoštátnom kole. Prvý deň žiaci predviedli teoretické vedomosti a  druhý deň súťažili v praktických zručnostiach. Všetci v náročných súťažných zadaniach v kategóriách programovanie A, B, web grafik a web developer, elektronika A, B, a strojárstvo A, C – CNC, S-strojné a R-ručné obrábanie ukázali mimoriadne nadanie a výnimočnosť dosiahnutých teoretických a praktických vedomostí, ktoré sú pre svoje atraktívne zamerania dnes na trhu práce zamestnávateľmi nesmierne žiadané. Do školských kôl, ktoré predchádzali krajským kolám a celoštátnemu sa v tomto školskom roku zapojilo takmer 1 800 žiakov  zo 80  stredných odborných škôl a gymnázií.  

Odborné hodnotiace komisie mali nesmierne dôležitú  úlohu zhodnotiť prácu na zadaniach  v štyroch oblastiach programovania a vybrať troch najlepších: 

 

programovanie – A:  1. miesto: Jakub Konc, Gymnázium, Párovská 1, 950 50 Nitra

programovanie – B:  1. miesto:  Andrej Lackovič, Gymnázium Vavrinca   Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza

programovanie – grafik:  1. miesto:  Simona Gabonová, SOŠ informačných technológií, Ostrovského 1, 040 01 Košice

programovanie web developer:  1. miesto: Tomáš Lasak, SOŠ informačných technológií, Tajovského 30, 974 09 Banská Bystrica

elektronika A: 1. miesto:  Filip Pavlovič, SPŠ J.Murgaša, Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica

elektronika B:  1. miesto:  Daniel Viskup, SPŠE, K. Adlera 5, 841 02 Bratislava

strojárstvo A:  1. miesto:  Michal Skladaný, SPŠSE, Ul. F. Kráľa 20, 949 01 Nitra

strojárstvo  C–CNC:  1. miesto: Marko Malatín, SOŠT , Družstevná 1737, 066 01 Humenné

 strojárstvo S–Strojné obrábanie: 1. miesto:  Samuel Majoroš, SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 04015 Košice

strojárstvo R–Ručné obrábanie:  1. miesto: Dominik Tynik, SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice

 

Celoštátne kolo metodicky a odborne zabezpečuje Štátny inštitút odborného vzdelávania, odbor podpory smerovania mládeže a vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Realizátormi boli Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno a SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica.   

Najlepší v kategóriách grafik, programovanie web developer a elektronik majú možnosť v budúcich ročníkoch postúpiť do výberového tímu európskej súťaže zručnosti mladých talentov EuroSkills.               

 

Skip to content