Search
Close this search box.

Spoluprácu ŠIOV-u s Asociáciou stredných odborných škôl stvrdzuje memorandum

Foto ŠIOV

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) a Asociácia stredných odborných škôl Slovenska (ASOŠS) sa dohodli na blízkej vzájomnej spolupráci. Formálnym potvrdením tohto záväzku je Memorandum, ktoré podpísali 16. apríla 2021.

Memorandum dáva priestor na vytvorenie silného partnerstva a vzájomnú podporu pri presadzovaní inovácií a skvalitňovaní vzdelávania na stredných odborných školách. Podporuje otvorenú diskusiu o smerovaní odborného vzdelávania a prípravy a dáva možnosť zapájať sa do prípravy dokumentov.  

 „Podpis memoranda je oficiálnym potvrdením nášho partnerstva a spoločného cieľa, ktorým je ďalší rozvoj a skvalitnenie odborného vzdelávania na Slovensku. Teší ma, že aj vďaka nemu budeme s Asociáciou stredných odborných škôl a jej členmi spolupracovať ešte intenzívnejšie a priamejšie. Školské asociácie sú spolu so stavovskými, profesijnými organizáciami a zamestnávateľmi našimi mimoriadne dôležitými partnermi,“ konštatoval riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Branislav Hadár.

„Memorandum je logickým vyústením dlhodobej spolupráce smerujúcej k zlepšeniu postavenia stredných odborných škôl. Zvlášť v dnešnej dobe je priam nevyhnutná podpora stredných odborných škôl prostredníctvom rôznych aktivít ako napr. vzdelávanie učiteľov či uplatnenie digitálneho príspevku,“ zdôraznil riaditeľ Asociácie stredných odborných škôl Slovenska Felix Dömény.

V rámci Memoranda si obe inštitúcie stanovili konkrétne kroky vzájomnej spolupráce, medzi ktorými je tiež vytvorenie odbornej diskusnej platformy na tému nového smerovania odborného vzdelávania a prípravy či aktívna účasť na konferenciách, seminároch a webinároch.

 

Memorandum o spolupráci medzi ŠIOV a ASOŠS

 

Skip to content