Vyhľadať
Close this search box.
Duál Pointy výrazne uľahčia prácu výchovných a kariérových poradcov

120 rokov umenia a remesla v Hodrušskej doline…

Akadémia 1. júla oslávila 120. výročie založenia prvej učňovskej školy v obci Hodruša-Hámre. Sprevádzala ju tiež prezentácia remesiel a výstava výtvarných odborov, ktoré sa dnes študujú na pokračovateľke tejto školy – Súkromnej škole umeleckého priemyslu Hodruša-Hámre. Škola teda existuje a nepretržite produkuje kvalitných odborníkov v oblasti umenia a remesla už 120 rokov. Menila sa len jej forma, zriaďovatelia a názov.

Popri klasický kovospracujúcich remeslách, ako rytectvo, umelecké kováčstvo a zámočníctvo, či zlatníctvo, mohli návštevníci vidieť aj kreatívne výrobky z oblasti grafického dizajnu, výtvarníctva a fotografie. Toto sú dva hlavné smery vzdelávania, ktorým sa dnes škola venuje, t. j. výtvarno-grafický a umelecko-remeselný.

Okrem prezentácie odborov bolo možné sa stretnúť aj s bývalými pedagógmi školy, či už majstrami odborného výcviku, alebo učiteľmi, ktorí aj po rokoch prišli podporiť svoju bývalú školu. Oslavu výročia založenia školy navštívilo tiež množstvo jej bývalých študentov, ktorí sa prišli pozrieť ako škola vyzerá po rokoch a podeliť sa o svoje súčasné životné osudy. 

Oslava sa niesla v duchu stretnutí  staršej, súčasnej a nastupujúcej generácie umelcov a remeselníkov, ktorí pôsobili na škole. Okrem nich navštívilo hodrušskú dolinu aj množstvo vzácnych hostí, či už z rôznych štátnych organizácií, cechu zlatníkov a klenotníkov Slovenska, partnerských škôl a firiem, ktoré pôsobia nie len v žarnovickom regióne.

Súkromná škola umeleckého priemyslu Hodruša-Hámre je jedna z mála organizácií na Slovensku, ktorá sa môže popýšiť takýmto dlhým vekom.  Skladba jej odborov je takisto výnimočná, umelecké remeslá v tomto zložení už nájdeme len na dvoch, či troch školách na Slovensku. Aj vďaka tejto škole sa postupne kovospracujúce remeslá nedostali na dno záujmu spoločnosti. 

Riaditeľ školy Peter Michálik  pôsobenie školy zhodnotil  slovami: „ 120! Je to veľa alebo málo? Pre život človeka určite dosť, niekedy aj na dva životy. Pre život školy to však môže byť len niekoľko predchádzajúcich generácií, ktoré sa na škole striedajú v niekoľko ročných cykloch. 120 rokov môže byť nový začiatok. Míľnik, ktorý nám napovie ako škola fungovala v minulosti, ako funguje dnes a kam smeruje.“ 

Pozvanie na túto mimoriadne slávnostnú akadémiu pri príležitosti  120. výročia založenia školy prijali aj zástupcovia Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, ktorí viac ako dvadsať rokov intenzívne so školou spolupracujú na projektoch  rozvoja a podpory odborného vzdelávania a prípravy.   Súčasne na slávnostnom akte odovzdala Vlasta Púchovská a Ľudmila Ghillány „Ďakovný list“ riaditeľa Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Branislava Hadára.

Skip to content