Slovenský kvalifikačný rámec a Európsky kvalifikačný rámec

Slovenský kvalifikačný rámec (SKKR) je komplexný rámec, ktorý obsahuje všetky kvalifikácie udeľované v systéme všeobecného vzdelávania, odborného vzdelávania, vysokoškolského vzdelávania a ďalšieho vzdelávania na Slovensku, ktoré je možné získať cestou formálneho (školského) vzdelávania, neformálneho (ďalšieho) vzdelávania a informálneho učenia sa. SKKR je nástrojom na:
  • klasifikáciu kvalifikácií podľa súboru kritérií, ktoré sú popísané ako požadované vedomosti, zručnosti a kompetencie (tzv. vzdelávacie výstupy),
  • zabezpečenie transparentnosti a zrozumiteľnosti kvalifikácií na Slovensku,
  • jednoduchší prenos potrieb trhu práce do systému vzdelávania, garantovanie kvality kvalifikácií.
Najdôležitejšími úlohami SKKR je podpora celoživotného vzdelávania a umožnenie overovania a uznávania kvalifikácií (validácie). Slovenský kvalifikačný rámec má 8 úrovní, ktoré sú prepojené na úrovne Európskeho kvalifikačného rámca. Európsky kvalifikačný rámec (EKR) je spoločný referenčný rámec, ktorý pomáha pochopiť, porovnať a uznávať kvalifikácie získané v Európskej únii. Toto vzájomné prepojenie umožňuje porozumenie slovenským kvalifikáciám kdekoľvek v Európskej únii. Na zabezpečenie tejto zrozumiteľnosti sa úrovne SKRR a EKR od školského roka 2018/2019 uvádzajú na všetkých vysvedčeniach a osvedčeniach o získanej kvalifikácii a na dodatkoch k vysokoškolským diplomom. Úroveň kvalifikačného rámca sa uvádza aj pri popisovaní získaného vzdelania / kvalifikácie vo formáte životopisu Europass.

Slovenský kvalifikačný rámec

Slovenský kvalifikačný rámec

Prehľad kvalifikácií v rámci Slovenského kvalifikačného rámca

Úroveň SKKR Vzdelávacia cesta Doklad o kvalifikácii
1 formálne vzdelávanie Vysvedčenie s doložkou
2 formálne vzdelávanie Vysvedčenie s doložkou
formálne vzdelávanie Vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list
neformálne vzdelávanie a informálne učenie sa Osvedčenie o kvalifikácii
3 formálne vzdelávanie Vysvedčenie s doložkou
neformálne vzdelávanie a informálne učenie sa Osvedčenie o kvalifikácii
4 formálne vzdelávanie Vysvedčenie o maturitnej skúške a výučný list
formálne vzdelávanie Vysvedčenie o maturitnej skúške
neformálne vzdelávanie a informálne učenie sa Osvedčenie o kvalifikácii
5 formálne vzdelávanie Vysvedčenie o maturitnej skúške + výučný list
formálne vzdelávanie Vysvedčenie o maturitnej skúške
formálne vzdelávanie Vysvedčenie o absolventskej skúške + absolventský diplom
neformálne vzdelávanie a informálne učenie sa Osvedčenie o kvalifikácii
6 formálne vzdelávanie Vysokoškolský diplom (1. stupeň) + vysvedčenie o štátnej skúške + dodatok k diplomu
neformálne vzdelávanie a informálne učenie sa Osvedčenie o kvalifikácii
7 formálne vzdelávanie Vysokoškolský diplom (2. stupeň) + vysvedčenie o štátnej skúške + dodatok k diplomu
neformálne vzdelávanie a informálne učenie sa Osvedčenie o kvalifikácii
8 formálne vzdelávanie Vysokoškolský diplom (3. stupeň) + vysvedčenie o štátnej skúške + dodatok k diplomu
Národné kontaktné miesto pre Európsky kvalifikačný rámec Odbor európskych politík Štátny inštitút odborného vzdelávania mobil: 0911 469 793 e-mail: lubica.gallova@siov.sk
Dokumenty:
Skip to content

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť