Vyhľadať
Close this search box.
Previous slide
Next slide
Aktuality

TRENDY V ODBORNOM VZDELÁVANÍ MÁJ 2024

Prinášame ďalšie vydanie mesačníka Trendy v odbornom vzdelávaní a pokračujeme v trende otvorenej komunikácie o témach, ktoré sú dôležité z hľadiska vzdelávania a zručností s cieľom aktívne formovať moderné odborné vzdelávanie. Na Spojenej škole v Ivanke pri Dunaji sme sa boli porozprávať s jej riaditeľkou Katarínou Kubišovou, zaznamenali sme posledné súťaže žiakov stredných odborných škôl,

Čítať viac »
Aktuality

Súťaž v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci overila znalosti stredoškolákov

Otázkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) sa už 49 rokov zaoberá súťaž určená žiakom stredných odborných škôl so zameraním na stavebníctvo, dopravu, automobilovú dopravu, podnikanie v remeslách a službách a školy technického zamerania. Organizuje a zabezpečuje ju Integrovaný odborový zväz (IOZ), pod záštitou Ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ministerstva školstva, výskumu,

Čítať viac »
Aktuality

62. Member Míting PEN WORLDWIDE v Prahe

Ostatné pracovné stretnutie svetového združenia PEN WORLDWIDE (cvičných firiem -Practice Enterprises), ktorého je ŠIOV SCCF členom, sa uskutočnil 27. – 30. mája v Prahe. Podujatia sa zúčastnilo štyridsaťjeden zástupcov z devätnástich krajín združenia #PENWorldwide. Počas  stretnutí členovia tejto neziskovej organizácie diskutujú o novinkách v oblasti národného vzdelávania, pokroku v IT a sieťových nástrojoch, modernizácii značky a

Čítať viac »

ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky, ktorá zodpovedá za koordináciu odborného vzdelávania a prípravy a vzdelávania dospelých na Slovensku.

Slovenský kvalifikačný rámec (SKKR) je komplexný rámec, ktorý obsahuje všetky kvalifikácie udeľované v systéme všeobecného vzdelávania, odborného vzdelávania, vysokoškolského vzdelávania a ďalšieho vzdelávania na Slovensku, ktoré je možné získať cestou formálneho (školského) vzdelávania, neformálneho (ďalšieho)
 vzdelávania a informálneho učenia sa.

SKKR / EKR

SYSTÉM DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

Vďaka tomu žiaci stredných škôl s učebnou zmluvou získavajú pred vstupom do dospelosti a na trh práce devízy, ktorými sa zvyšujú šance na ich osobný úspech. Šance pracovať v odbore, ktorému sa venovali počas štúdia. Na druhej strane však treba vnímať tých, ktorí vytvárajú a ponúkajú pracovné príležitosti. Teda zamestnávateľov, investorov a firmy. Ich najcennejším prvkom sú kvalitní ľudia

NEWSLETTER

Najnovšie číslo newslettra Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.

KONTAKTUJTE NÁS

Napíšte nám mail alebo nám zavolajte.

ŠIOV

Všetky podstatné informácie o našom inštitúte nájdete po kliknutí.

Skip to content