Vyhľadať
Close this search box.
Previous slide
Next slide
Aktuality

25. ročník celoštátnej súťaže v agropodnikaní, životnom prostredí a veterinárnom zdravotníctve sa úspešne zavŕšil v Kežmarku

Mladý ekofarmár je súťažou, ktorá už dvadsaťpäť rokov spája talentovaných žiakov stredných odborných škôl so študijnými odbormi agropodnikanie, životné prostredie, veterinárne zdravotníctvo a hygiena a ďalšími súvisiacimi s poľnohospodárstvom, potravinárstvom a ekológiou s cieľom porovnávania vedomostí a odborných zručností. Celoštátne kolo sa uskutočnilo na Strednej odbornej škole agropotravinárskej a technickej v Kežmarku v termíne 15.-

Čítať viac »
Aktuality

Elektrotechnická spôsobilosť žiakov stredných odborných škôl

Chceli by sme Vás informovať o schválení Smernice k elektrotechnickej spôsobilosti žiakov SOŠ. Smernica upravuje postup pri overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrických ako elektrotechnik podľa § 21 ods. 3 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti

Čítať viac »
Aktuality

Kritické myslenie a vzdelávanie dospelých v dobe dezinformácií

Konferencia EPALE v Bratislave V dobe zahltenia informáciami je kritické myslenie kľúčovou zručnosťou pre každého z nás. Práve tejto téme sa venovala slovensko-česká konferencia EPALE s názvom „Učenie sa ako cesta ku kritickému mysleniu dospelých“, ktorá sa konala 15. mája 2024 v priestoroch Slovenskej národnej galérie v Bratislave a ktorú spoločne zorganizovali EPALE Slovensko a EPALE Česká republika.

Čítať viac »

ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky, ktorá zodpovedá za koordináciu odborného vzdelávania a prípravy a vzdelávania dospelých na Slovensku.

Slovenský kvalifikačný rámec (SKKR) je komplexný rámec, ktorý obsahuje všetky kvalifikácie udeľované v systéme všeobecného vzdelávania, odborného vzdelávania, vysokoškolského vzdelávania a ďalšieho vzdelávania na Slovensku, ktoré je možné získať cestou formálneho (školského) vzdelávania, neformálneho (ďalšieho)
 vzdelávania a informálneho učenia sa.

SKKR / EKR

SYSTÉM DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

Vďaka tomu žiaci stredných škôl s učebnou zmluvou získavajú pred vstupom do dospelosti a na trh práce devízy, ktorými sa zvyšujú šance na ich osobný úspech. Šance pracovať v odbore, ktorému sa venovali počas štúdia. Na druhej strane však treba vnímať tých, ktorí vytvárajú a ponúkajú pracovné príležitosti. Teda zamestnávateľov, investorov a firmy. Ich najcennejším prvkom sú kvalitní ľudia

NEWSLETTER

Najnovšie číslo newslettra Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.

KONTAKTUJTE NÁS

Napíšte nám mail alebo nám zavolajte.

ŠIOV

Všetky podstatné informácie o našom inštitúte nájdete po kliknutí.

Skip to content