Vyhľadať
Close this search box.

Paint Up

Štátny inštitút odborného vzdelávania vstúpil do nového medzinárodného partnerstva zameraného na realizáciu  projektu Paint Up.

Projektové partnerstvo tvoria: IFAPME – Belgicko, CCCA-BTP – Francúzsko, IMANOVA – Portugalsko DONCASTER – Spojené kráľovstvo Veľkej Británie EPP – Belgicko a ŠIOV – Slovensko.

Záujem mladých ľudí o remeselné povolania vrátane vykonávania maliarskeho remesla klesá naprieč celou Európou. Zámerom projektového partnerstva je vytvorenie podporných nástrojov uplatniteľných vo viacerých európskych krajinách pre  zvýšenie záujmu o maliarske remeselné povolania.

Cieľom projektu je podpora v odbornej príprave v sektore  remeselných maliarskych povolaní na základe definovaných aktuálnych potrieb podnikov, živnostníkov a firiem a tiež formou poradenstva  (tútorstva) pri zavádzaní najnovších foriem teoretického a praktického vzdelávania v školách pripravujúcich na tieto povolania.

Realizačný rámec projektu  je daný obdobím október 2017 až október 2019.

Bližšie informácie  poskytne pracovník koordinujúci aktivity ŠIOV:

Ing. Ladislav Šatka ladislav.satka@siov.sk Tel.: +421 903 469 766  
Skip to content