O ŠIOV-e

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorá zodpovedá za koordináciu odborného vzdelávania a prípravy a vzdelávania dospelých na Slovensku. Podporuje rozvoj národných politík v oblasti vzdelávania, pomáha zavádzať nové trendy a inovácie v odbornom vzdelávaní a príprave a vzdelávaní dospelých. Aktivity ŠIOV sa zameriavajú na žiakov, pedagogických aj odborných zamestnancov a potreby zamestnávateľov.

Jeho hlavnými činnosťami sú:

 • riadenie a koordinácia národnej siete škôl odborného vzdelávania a prípravy na Slovensku,
 • vypracúvanie národných vzdelávacích štandardov (štátnych vzdelávacích programov) a kvalifikácií,
 • analyzovanie trendov a potrieb rozvoja odborného vzdelávania a prípravy a vzdelávania dospelých na Slovensku,
 • podpora Ministerstva školstva pri tvorbe politík a stratégií v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a vzdelávania dospelých,
 • sledovanie, analyzovanie a zavádzanie nových trendov a inovácií v odbornom vzdelávaní a príprave a vo vzdelávaní dospelých,
 • zabezpečovanie, iniciovanie a rozvoj spolupráce s národnými a medzinárodnými inštitúciami, organizáciami a odborníkmi v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a vzdelávania dospelých,
 • koordinácia národných súťaží a výstav.

ŠIOV riadi iniciatívy EÚ v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a vzdelávania dospelých na Slovensku a to:

 • Národné kontaktné miesto pre Európsky kvalifikačný rámec,
 • Národné centrum EUROPASS,
 • Národné referenčné miesto EQAVET,
 • Národná podporná služba EPALE,
 • Národný koordinátor Európskeho programu vzdelávania dospelých,
 • Národná sústava kvalifikácií,
 • Slovenské centrum cvičných firiem,
 • Národné kontaktné miesto EuroSkills,
 • Centrum UNESCO-UNEVOC.

Je členom Európskej siete základných zručností (EBSN), Európskeho fóra pre odborné vzdelávanie a prípravu (EfVET), EUROPEN, Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých na Slovensku, Európskej asociácie pre vzdelávanie dospelých (EAEA). Je súčasťou európskej siete Cedefop ReferNet, ktorá monitoruje kvalitu a výskum OVP v európskom meradle. Zamestnanci ŠIOV sú členmi rôznych poradných orgánov a pracovných skupín pri EÚ a iných inštitúciách, napr.:

 • Pracovná skupina pre strategický rámec európskeho vzdelávacieho priestoru pre vzdelávanie dospelých (Európska komisia),
 • Poradná skupina pre európsky kvalifikačný rámec (Európska komisia),
 • Skupina národných expertov pre odborné vzdelávanie a prípravu (OECD),
 • Akreditačná komisia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre ďalšie vzdelávanie,
 • Národný tím expertov pre odborné vzdelávanie a prípravu v rámci programu Erasmus+.

Realizuje Národný projekt “SYSTÉM OVEROVANIA KVALIFIKÁCIÍ”. Má bohaté skúsenosti s realizáciou projektov financovaných EÚ, vrátane rozsiahlych národných projektov financovaných z Európskeho sociálneho fondu, programu Erasmus+, programu EaSI atď. podporujúcich implementáciu politík odborného vzdelávania a prípravy na Slovensku. Podporuje a rozvíja talent mladých ľudí v rámci národných a medzinárodných súťaží a vedie SLOVENSKÉ CENTRUM CVIČNÝCH FIRIEM (SCCF) ako súčasť medzinárodnej siete cvičných firiem PEN WORLDWIDE.

sk_SK

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť