Medzinárodný projekt MESU

O Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem Slovensko ste už určite počuli mnoho. Tento ročník však okrem tradičného bohatého programu poskytol aj žiakom z Turecka a zo Slovinska príležitosť otestovať svoje prezentačné, obchodnícke a komunikačné zručnosti na tomto medzinárodnom fóre. Stalo sa tak vďaka účasti ich škôl v Erasmus+ projekte „MESU – Virtual Training Companies in VET“.

                                                                                                 

Vzájomná inšpirácia a oboznamovanie sa s komplexným procesom fungovania systému cvičných firiem boli výsledkom dvojročnej projektovej spolupráce tímu zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania – Slovenského  centra cvičných firiem pod vedením Gabriely Horeckej s tureckými a slovinskými partnermi. O to viac potešil úspech tureckých žiakov a ich pedagógov, ktorí na tomto medzinárodnom veľtrhu zaujali porotu a získali ocenenie udeľované v kategórii „Najlepšie logo a slogan“!   

Je zrejmé, že projekt bol úspešný a že sa partnerom podarilo odovzdať si navzájom know-how, ktoré umožní odštartovať systém cvičných firiem v Turecku a zdokonaliť tento systém v Slovinsku aj u nás doma. Žiaci ďalších stredných odborných škôl tak budú mať šancu zažívať proces zakladania firmy, vybudovania jej štruktúr a zabezpečenia primeraných finančných tokov a získavať tak základné právne a finančné povedomie, čo im po absolvovaní štúdia pomôže pri rozbiehaní ich vlastných podnikateľských aktivít v reálnom živote.

Po úspešnej realizácii predchádzajúcej zahraničnej projektovej spolupráce s tureckými partnermi je Štátny inštitút odborného vzdelávania spolurealizátorom ďalšieho medzinárodného projektu MESU v rámci programu Erasmus+. Projekt MESU je zameraný na vytvorenie špecializovaných webových aplikácií na elektronické operácie typické pre činnosť školských cvičných firiem s možnosťou sieťovania v tureckom školskom prostredí a v ďalších krajinách vybraných projektových partnerov.

Štátny inštitút odborného vzdelávania je v projektových procesoch v úlohe tútora, nakoľko má s danou oblasťou dlhoročné skúsenosti v rámci svojho Slovenského centra cvičných firiem. Tureckým partnerom poskytuje taktiež odborný feedback pri tvorbe webových aplikácií. 

Významnou súčasťou projektových činností sú aj školiace vzdelávacie aktivity s účasťou pedagógov a žiakov stredných škôl v zahraničí, ktoré sa uskutočnia v Turecku a v Slovenskej republike.

Bližšie informácie sú k dispozícii na projektovej webovej stránke: www.mesu.org.tr

Kontaktné informácie ŠIOV: Zuzana Izáková zuzana.izakova@siov.sk  a Gabriela Horecká gabriela.horecka@siov.sk


sk_SK