WellTo "Rozvoj zručností v oblasti wellness turizmu"

welltoTurizmus a wellness služby majú potenciál prispieť k rozvoju zamestnanosti a ekonomického rastu vo vidieckych, okrajových a menej rozvinutých oblastiach. To si však vyžaduje zabezpečenie konkurencieschopnosti a kvality poskytovaných služieb na úrovni členského štátu Európskej únie. Projekt WellTo združuje krajiny, ktoré rozvíjajú turizmus a prijali dlhodobú stratégiu rozvoju turizmu, obsahujúcu aj rozvoj wellness služieb: Bulharsko, Lotyšsko, Slovensko a Slovinsko. Napriek tomu však systémy odborného vzdelávania a prípravy v týchto krajinách vykazujú rezervy v možnostiach flexibilného získavania kvalifikácií v oblasti turizmu.

Diskusie so zástupcami zariadení cestovného ruchu preukázali záujem o zamestnanca wellness centra, ktorý by dokázal zabezpečiť lepšiu organizáciu poskytovaných služieb. Tento zamestnanec by mal dobre poznať procedúry a služby, ktoré wellness centrum poskytuje, a zároveň by mal mať rozvinuté komunikačné zručnosti, ktoré využije pri konzultácii s klientami o ich voľbe wellness služieb. Zamestnanec by mal zvládať povinnosti spojené s riadením činnosti wellness centra a mal by mať výborné organizačné schopnosti.

Na základe uvedených skutočností a prieskume medzi zástupcami wellness turizmu, sa konzorcium projektu rozhodlo vytvoriť kvalifikáciu „administrátora wellness centra.“ Kvalitu procesu vytvárania kvalifikácie zabezpečuje účasť nemeckého partnera – Inštitútu pre odborné vzdelávanie a tréning (BIBB).

Cieľom projektu je počas dvoch rokov pripraviť spoločnú kvalifikáciu „administrátora wellness centra,“ ktorá reflektuje potreby odvetvia wellness turizmu. Projekt je založený na spolupráci medzi národnými inštitúciami, poskytovateľmi OVP a spoločnosťami poskytujúcimi turistické a wellness služby, ktorá zahŕňa aj medzinárodné mobility s cieľom zabezpečenia a certifikovania učenia na pracovisku. Súčasťou projektu bude vytvorenie Európskej siete zručností pre wellness turizmus, (European Wellness Tourism Skills Network), ktorá bude združovať relevantných aktérov zapojených do procesov vytvárania kvalifikácií z oblasti wellness turizmu na európskej úrovni.

Vedúca organizácia projektu – Institute for Training of Personnel in International Organisations, BG Partnermi projektu sú: Číslo projektu: 597861-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA3-VET-JQ Trvanie projektu: 1. 10. 2018 – 30. 9. 2020 Viac o projekte: www.wellto.eu Facebook stránka: https://www.facebook.com/ProjectWELLTO/Spolufinancované z programu EÚ Erasmus+
sk_SK

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť