Národné koordinačné miesto pre EKR

Kontakt: Úsek celoživotného vzdelávania
Vedúca odboru: Mgr. Ľubica Gállová
Email: lubica.gallova@siov.sk
Tel: 0911 469 793

Európsky kvalifikačný rámec (EKR) pre celoživotné vzdelávanie je spoločným európskym nástrojom podporujúcim uznávanie vzdelávacích výstupov a mobilitu jednotlivcov naprieč Európou. Ako nástroj zvyšujúci transparentnosť kvalifikácií bol prijatý v roku 2008 Odporúčaním Európskeho parlamentu a Rady 2008/C 111/01/ES, v roku 2017 aktualizovaným Odporúčaním Európskeho parlamentu a Rady (2017/C 189/03).

Štátny inštitút odborného vzdelávania bol určený ako Národný koordinačný bod vo februári 2014. Hlavnými úlohami NKB sú:

koordinácia prípravy dokumentov súvisiacich s tvorbou a implementáciou Slovenského kvalifikačného rámca (SKKR) v jednotlivých etapách jeho zavedenia,

zabezpečenie transparentnosti všetkých procesov v oblasti tvorby a implementácie SKKR,

spolupráca na rozvoji Národnej sústavy kvalifikácií,
spolupráca na vytváraní podmienok pre uznávanie kvalifikácií (validáciu neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa),

spolupráca na posilnení používania a definovania vzdelávacích výstupov pre potreby SKKR a popisu kvalifikácií, tvorby vzdelávacích programov a podobných dokumentov,

tvorba odporúčaní v oblasti uznávania vzdelania a kvalifikácií a v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (ďalej len „OVP“) a celoživotného vzdelávania (ďalej len „CŽV“),

spolupráca na tvorbe súvisiacich právnych noriem v oblasti CŽV, Národnej sústavy kvalifikácií a SKKR,

informovanie a posilňovanie porozumenia SKKR odbornej aj laickej verejnosti v Slovenskej republike aj v zahraničí.

spolupráca na posilňovaní pozície, funkcií a poskytovaní OVP a CŽV v Slovenskej republike,

spolupráca na prepájaní SKKR na iné európske iniciatívy a nástroje (najmä ECVET a EQAVET),

 informovanie Európskej komisie o stave implementácie SKKR v jeho jednotlivých etapách,

účasť v Poradnej skupine EK pre Európsky kvalifikačný rámec a úzka spolupráca s EK, Cedefop, členskými štátmi a ďalšími inštitúciami a organizáciami pri implementácii EKR a SKKR,

spolupráca s orgánmi štátnej a verejnej správy, sociálnymi partnermi, zamestnávateľmi, odbormi, študentmi a inými zainteresovanými subjektmi,

nadväzovanie vzťahov a spolupráce so sociálnymi partnermi reprezentovanými predstaviteľmi verejnej správy, zamestnávateľov, odborov, študentov a iných zainteresovaných subjektov,

tvorba stanovísk, metodické vedenie a poskytovanie poradenstva v oblasti SKKR,

zabezpečenie prepojenia na Informačný systém celoživotného vzdelávania.

V októbri 2017 NKB, v spolupráci s odborom celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ SR, zavŕšilo prvú etapu priraďovacieho procesu Slovenského kvalifikačného rámca k Európskemu kvalifikačnému rámcu predložením Priraďovacej správy Európskej komisii, a jej schválením poradnou skupinou pre EKR.

V rokoch 2018 – 2020 realizuje Odbor európskych politík (ŠIOV) s podporou Európskej komisie projekt Národné centrum Europass a Európsky kvalifikačný rámec 2018 – 2020 (National Europass centre + European Qualifications Framework 2018 – 2020) s projektovým číslom: VS/2018/0265; a taktiež projekt Databázy a registre kvalifikácií (Databases and registers for qualifications (EQF-NCPs), s projektovým číslom: VS/2018/0188.

Spolufinancované z prostriedkov Európskej únie

sk_SK

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť