Všeobecné vzdelávanie - vzdelávacie štandardy a normatívy MTaPZ VVP

Štátne vzdelávacie programy platné od 1.9.2023:

Štátne vzdelávacie programy platné od 1.9.2013:

sk_SK