Vyhľadať
Close this search box.

Národný projekt vzdelávania učiteľov k tvorbe ŠKVP

Národný projekt „Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov“ skončil v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP k 31.12.2014.
Národný projekt: Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov
Kód ITMS projektu: 26110130085
Cieľ: Konvergencia
Kód ITMS projektu: 26140130015
Cieľ: Cieľ Regionálna konkurencie schopnosť a zamestnanosť (RKZ)

Záverečná správa


Výstupy

Skip to content