Vyhľadať
Close this search box.

Skills Slovakia

Skill SlovakiaSkills Slovakia – projekt prezentuje odborné vzdelávanie a prípravu Slovenska v nadväznosti na členstvo v európskej organizácii World Skills Europe, ktorá v spolupráci s členskými krajinami každé dva roky organizuje celoeurópsku súťaž mladých ľudí v odborných zručnostiach EuroSkills v jednej z krajín Európy.  Ambíciou projektu je vytvoriť sieť národných súťaží v odborných zručnostiach a ďalej ju rozširovať prostredníctvom realizácie súťaží v odboroch, v ktorých sa môže Slovensko prezentovať na medzinárodnej úrovni. Súťaže podporujú na stredných odborných  školách  SR tvorivosť a talent mladých stredoškolákov. Súťaže sa konajú na rôznych miestach SR, na školách a prezentačných verejných výstavách a podujatiach. Riadia sa súťažnými kritériami a hodnotiacimi pravidlami. Podstatou súťaží Skills Slovakia je partnerstvo s odborníkmi z praxe.

Skills Slovakia zahŕňa nasledovné súťaže:

Skip to content