Vyhľadať
Close this search box.

Majstrovstvá Slovenska v CNV sústružení a frézovaní

Hodnotiaca správa kvalifikačného kola 6. ročníka súťaže Majstrovstvá Slovenskej republiky v CNC sústružení a frézovaní. V kvalifikačnom kole súťaže nastala podstatná zmena. Súťažné tímy zložené z pedagóga a žiaka vyrábali súčiastky podľa výkresového zadania, v časovom okne 4 hodín, vo svojom domácom prostredí, na strojoch ktoré majú k dispozícii na svojich pracoviskách alebo u svojich partnerov.

Do 6. ročníka súťaže sa prihlásilo 33 súťažných tímov z 80 pozvaných škôl a stredísk duálneho vzdelávania. Pred konaním kvalifikačného kola súťaže sme s podporou partnerov súťaže, firiem EMCO GMBH, SANDVIK SLOVAKIA s.r.o., Tauricon s.r.o., Imexim TS a.s. uskutočnili workshop pre pedagógov zo súťažných tímov. Účelom prezentácií bolo vysvetlenie odporúčaného postupu programovania v riadiacich systémoch EMCO WinNC pre Siemens, Heidenhain a Fanuc, ukážka používania on-line aplikácií na výber rezných nástrojov a stanovanie rezných podmienok, ukážka meradiel a správneho postupu merania súčiastok, ako aj prezentácia nových rezných kvapalín. Kvalifikačné kolo súťaže sa uskutočnilo 19. 11. 2019. Súťažné súčiastky označené kódovým znakom merali metrológovia z firmy Tauricon s.r.o.

Predložené práce ukazujú, aký obrovský posun u mnohých nastal za 6 rokov súťaženia. Hodnotiace tabuľky poskytujú údaje o členoch súťažných tímov, vysielajúcich organizáciách, použitých riadiacich systémoch, získaných bodoch za jednotlivé rozmery, neobrobených rozmeroch (DNF) a fotografie súčiastok. Finálové kolo 6. ročníka súťaže Majstrovstvá Slovenskej republiky v CNC sústružení a frézovaní uskutočníme koncom apríla 2020 v priestoroch SOŠ Košice-Šaca.

Skip to content