Stredoškolská odborná činnosť

 

  • Stredoškolská odborná činnosť je súťaž zameraná na 17 odborných oblastí (prírodovedné, technické, humanitné a spoločensko-vedné odbory), ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, kritické myslenie, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti, podmienkou je písomná odborná práca a prihlásenie žiaka do súťaže on-line systému prihláškou. Autor resp. autori prácu obhajujú ústne pred odbornou hodnotiacou komisiou.

Žiaci zapojením do súťaže riešia aktuálne témy, využívajú medzi predmetové vzťahy, učia sa pracovať v tímoch, vyhľadávať informácie, spolupracovať s odborníkmi z vysokých škôl a hospodárskej praxe. Mimoriadne úspechy žiakov sú zohľadňované pri prijímaní na vysoké školy. Svoje odborné vedecké bádanie žiaci prezentujú na medzinárodnom podujatí Expo – Sciences International (ESI) a Expo-Sciences Europe (ESE).

Online prihlásenie do súťaže SOČ – registrácia/prihlásenie:

Školský rok 2023/2024

Školský rok 2022/2023

Výsledkové listiny celoštátnej prehliadky SOČ

Zelený andel 2023

Školský rok 2021/2022

Výsledkové listiny celoštátnej prehliadky SOČ

Zelený andel 2022:

 

Školský rok 2020/2021

Stredoškolská konferencia 2021 – zborník

Stredoškolská konferencia 2021 – zoznam prezentovaných projektov

Analýza vyhodnotenia výsledkov a vedomostí žiakov súťaže

Písomné zhodnotenie úrovne prác členmi odborných hodnotiacich komisií

Graf – počet zapojených škôl 1995 – 2021

Graf – počet zapojených žiakov a prác 1995 – 2021

Štatistika zapojenosti do SOČ – celoštátne

Dotazníkový prieskum – výsledky

Výsledkové listiny celoštátnej prehliadky SOČ

Štartovacie listiny celoštátnej prehliadky SOČ

ZELENÝ ANDEL 2021

Školský rok 2019/2020 – 42. ročník súťaže Stredoškolská odborná činnosť

Informácia k poradiu výsledkovej listiny SOČ – dištančne.

Výsledky celoštátneho kola obsahujú poradie podľa hodnotiacich kritérií:

  • od 1. po 3. miesto: hodnotiace tabuľky spracované členmi OHK odovzdané predsedovi OHK príslušného súťažného odboru, ktorý body spočítal a určil poradie.
  • Všetky ostatné práce uvedené pod sebou vo výsledkovej listine na 4. mieste sú rovnocenné.

Školský rok 2018/2019

Výsledkové listiny 2018/2019

Školský rok 2017/2018

Štartovacie listiny:

Výsledkové listiny:


Memorandum o spolupráci
Metodická príručka

Školský rok 2016/2017

Výsledkové listiny:


Štartovacie listiny:

sk_SK

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť