Vyhľadať
Close this search box.

SUSO – MURÁR A STOLÁR

Súťažná prehliadka stavebných remesiel v zameraní na profesie murár a stolár v 2 kategóriách určená pre žiakov SOŠ, ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov, spopularizovať stavebné a drevárske odbory, poukázať na potrebu kvalifikovaných odborníkov v stavebníctve, rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti, súťaž má medzinárodné pokračovanie do ČR, odbornými partnermi sú zástupcovia hospodárskej praxe pod gestorstvom ABF Praha.

Školský rok 2023/2024

Školský rok 2022/2023

Školský rok 2021/2022

Školský rok 2019/2020

Školský rok 2018/2019

Školský rok 2017/2018

Školský rok 2016/2017

Skip to content