Vyhľadať
Close this search box.

Umenie a umelecko-remeselná tvorba I. - Konzervatóriá

Odborné komisie

Odborné komisie sú poradným orgánom riaditeľa Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Sú zriadené na riešenie komplexných otázok obsahu odborného vzdelávania a prípravy v Slovenskej republike, na tvorbu štátnych vzdelávacích programov, riešenie koncepčných, experimentálnych, odborných, metodických, poradenských a ďalších úloh súvisiacich so vzdelávacím programom v konzervatóriách. Sú zložené z odborníkov kultúrnych, zamestnávateľských, stavovských organizácií i pedagogických zamestnancov v priamej hudobnej a tanečnej praxi

Odborná komisia 82 - Umenie a umelecko-remeselná tvorba I. - Konzervatóriá

Mgr. art. Katarína Zacharová

Jurian Burian. DiS. art.

doc. Mrg. art. Dušan Jarjabek

PaedDr. Mgr. art. Július Klein

Mgr. art. Anton Popovič

Mgr. art. Vladimír Šalaga

PhDr. Igor Valentovič

Únia konzervatórií Slovenskej republiky

Slovenská jazzová spoločnosť

Výbor NR SR pre kultúru a média

Štátna filharmónia Košice

Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA)

Štátny komorný orchester Žilina

Hudobné centrum Bratislava

Skip to content