Vyhľadať
Close this search box.

SkillsComp

 

 

Projekt programu Erasmus plus: Súťaže zručností pre rozvoj OVP  „SkillsComp“

2022-1-PL01-KA220-VET-000086141

Čas realizácie projektu: 01. 11. 2022 – 31. 10. 2025

 

Cieľ projektu:

 • zvýšiť množstvo a kvalitu partnerstiev medzi školami OVP a priemyslom prostredníctvom súťaží odborných zručností
 • podporiť školy odborného vzdelávania a prípravy a ich zamestnancov, aby organizovali súťaže zručností založené na projektoch praktických testov
 • školiť koordinátorov súťaží zručností (učiteľov odborného vzdelávania a prípravy a zástupcov priemyslu), ktorí budú riadiť školské a regionálne súťaže zručností
 • zvýšiť povedomie o dôležitosti a relevantnosti súťaží zručností medzi organizáciami z ekosystému odborného vzdelávania a prípravy

Cieľové skupiny – prijímatelia projektu:

 • OVP školy a učitelia z oblasti IT, výroby a strojárstva
 • IT, výrobné a strojárske spoločnosti – ich zamestnanci, najmä tí, ktorí sú zodpovední za udržiavanie vzťahov so zástupcami OVP, HR
 • Žiaci stredných škôl  OVP

Aktivity projektu:

 • 1 online kurz pozostávajúci zo 4 modulov
 • Príprava, tréning a realizácia súťaží zručnosti – každá zo 4 krajín 3 odborné súťaže OVP
 • 3 testovacie projekty pre 3 rôzne zručnosti
 • 3 súbory pravidiel súťaže pre 3 rôzne odborné zručnosti
 • 3 súbory kritérií hodnotenia pre 3 rôzne odborné zručnosti
 • Propagačné /diseminačné podujatia
 • Projektová konferencia

Ciele:

Čo chceme realizáciou projektu dosiahnuť

Hlavným dôvodom projektu SkillsComp je preniesť myšlienku súťaží zručností z medzinárodnej úrovne na miestnu/regionálnu úroveň prípravou učiteľov OVP a odborníkov z rôznych odvetví na využitie súťaží zručností ako nástrojov na inováciu OVP a sledovanie potrieb podnikateľov, ktorí zápasia s nedostatkom kvalifikovaných zamestnancov. Veríme, že súťaže zručností môžu opäť zatraktívniť OVP.

Pravidlá pre súťaže zručností – web grafik

Pravidlá pre súťaže zručností – mechatronika 

SkillsComp leták 1

SkillsComp leták 2

Kompetenčný profil organizátora súťaží

Kompetenčný profil experta súťaží

Skip to content