Projekt Painting Skills Academy

                                                                                                                                                                           

Medzinárodný projekt PSA – Akadémia maliarskych zručností sa dostáva do finále

Takmer trojročná spolupráca dvadsiatich troch partnerov z trinástich krajín Európy v oblasti maliarskeho remesla sa blíži do finále. Ciele konzorcia zatraktívniť maliarske remeslo medzi mladými ľuďmi v Európe a prostredníctvom spolupráce pedagógov, majstrov odbornej výchovy zo stredných odborných škôl, profesionálov z profesijných združení (asociácií a cechov) a odborníkov vo vzdelávaní a odbornej príprave prispievať k zvyšovaniu kvality prípravy aj výkonu tohto povolania sa premietli do rôznych podujatí realizovaných v krajinách partnerov.

Štátny inštitút odborného vzdelávania  sa v spolupráci s Cechom maliarov Slovenska podieľal na organizovaní podujatia, ktoré sa uskutočnilo  3. marca 2023 v SOŠ stavebnej v Nových Zámkoch. Išlo o valné zhromaždenie Cechu maliarov Slovenska, ktorého sa zúčastnili jeho členovia a spolupracovníci – profesionáli a odborníci v maliarskom remesle z celého Slovenska. Dôležitým bodom programu bola aj naša prezentácia projektu PSA – Painting Skills Academy a jeho konkrétnych aktivít a výstupov.

Český partner, Stredná škola stavební a strojní Teplice organizoval 27. februára 2023 pre učiteľov a školiteľov „Zážitkový deň: AR a VR v praktickém výcviku malířskeho remesla“. Účastníci mali možnosť vidieť, ako môžu byť digitálne technológie integrované do praktickej prípravy a presvedčiť sa, ako výrazne môžu ovplyvniť odbornú prípravu budúcich maliarov. Veľký potenciál sa skrýva v okuliaroch pre virtuálnu realitu, ktoré predstavujú ideálnu technológiu pre ich využívanie pri vzdelávaní v BOZP, pri meraní miestností vo virtuálnej realite (VR) alebo pri obsluhe technických zariadení prostredníctvom precvičovania prevádzky bezvzduchového striekacieho zariadenia v prostredí rozšírenej reality (AR).

OZS – remeselná komora pre malých podnikateľov v Slovinsku organizuje  9. – 10. marca 2023 dvojdňový pilotný kurz zameraný na overovanie procesov PSA – Akadémie maliarskych zručností. Účastníci z radov žiakov, mladých profesionálov a budúcich maliarov budú mať možnosť oboznámiť sa s modernou technológiou imitácie dreva a mramoru a za supervízie PSA rady odborníkov, ktorí budú garantmi dodržiavania PSA štandardov kvality získajú PSA certifikát o absolvovaní kurzu.

Projektové aktivity vyvrcholia  22. – 24. marca 2023 v Bruseli, kde sa uskutoční posledné projektové stretnutie a záverečná konferencia projektu.

Bližšie informácie o podujatiach a výstupoch nájdete na webstránke projektu https://www.paintingskillsacademy.eu/ .

Potrebujete vymaľovať byt? Rekonštruujete starú historickú budovu? Hľadáte šikovných maliarov či reštaurátorov? Podporou remeselníkov a odborníkov v oblasti „maliarstva“ a zvýšením atraktívnosti tohto starého maliarskeho remesla sa zaoberá aj 23 partnerov zo všetkých kútov Európy, ktorý spolu so Štátny inštitútom odborného vzdelávania spolupracujú na projekte PSA – Painting Skills Academy.

                                                                                             

Už jedenáste koordinačné projektové stretnutie prebehlo vo Viedni 29. novembra až 1. decembra. Zástupcovia z radov stredných odborných škôl, vzdelávacích inštitúcií či strešných organizácií pre maliarov na ňom diskutovali o výstupoch projektu vo forme katalógu, ktorý bude obsahovať ponuku kurzov, seminárov a workshopov organizovaných v zapojených krajinách pre maliarov; interaktívnej mapy vzdelávacích príležitostí v Európe alebo webovom portáli pre maliarov, ktoré by mali prispieť k zvýšeniu atraktivity tohto povolania, k podpore mobility v Európe a ako aj k zvýšeniu kvality a profesionality pri vzdelávaní a príprave jednotlivcov. Mladí ľudia zaujímajúci sa o túto profesiu, ale aj profesionáli, ktorí sa chcú vo svojom odbore naďalej rozvíjať a držať krok sú súčasnými trendami, budú tak mať možnosť nájsť na jednom mieste množstvo užitočných informácií potrebných k ich profesionálnemu rozvoju.

Bližšie informácie o projekte sú zverejnené na stránke projektu: https://www.paintingskillsacademy.eu/

Medzinárodný projekt PSA – Painting Skills Academy – Akadémia maliarskych zručností

je širokospektrálna multilaterálna iniciatíva s účasťou ŠIOV a je zameraná na celoeurópsku podporu odborného vzdelávania a zvýšenie záujmu o toto vzdelávanie v remeselnom stavebnom sektore špecializovanom na maliarske a príbuzné povolania.

                                                                          Painting skills academy je projekt financovaný zo zdrojov EU v rámci programu Erasmus+ Sector Skills Allliance pod riadením hlavnej kontraktačnej organizácie a nášho dlhoročného kooperačného partnera SBG Dresden zo Spolkovej republiky Nemecko.

Projekt je realizovaný v období december 2019 až november 2022 v projektovom konzorciu pozostávajúcom z 23-och organizácií naprieč celou EU s dôležitým poslaním v sektore odborného vzdelávania, v sektore zamestnávateľských organizácií, stavovských organizácií a maliarskych cechov a tiež s účasťou najvyššej organizácie zastrešujúcou maliarov v EU – Medzinárodnou úniou maliarov UNIEP.   Zoznam partnerov

Cieľom projektu je definovanie štandardov kvality a jednotiek vzdelávacích výstupov odborného vzdelávania maliarov vo vyššej úrovni a to v stupňoch 1 – 6 európskeho kvalifikačného rámca, definovanie vhodného kurikula, uznávanie požadovaných maliarskych zručností a tiež popis a ponuka vzdelávacích možností pre maliarov v rámci EU.

Bližšie informácie k realizácii projektu je možné získať na webovej stránke

sk_SK

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť