Vyhľadať
Close this search box.

Projekt Painting Skills Academy

                                                                                                                                                                           

Medzinárodný projekt PSA – Akadémia maliarskych zručností sa dostáva do finále

Takmer trojročná spolupráca dvadsiatich troch partnerov z trinástich krajín Európy v oblasti maliarskeho remesla sa blíži do finále. Ciele konzorcia zatraktívniť maliarske remeslo medzi mladými ľuďmi v Európe a prostredníctvom spolupráce pedagógov, majstrov odbornej výchovy zo stredných odborných škôl, profesionálov z profesijných združení (asociácií a cechov) a odborníkov vo vzdelávaní a odbornej príprave prispievať k zvyšovaniu kvality prípravy aj výkonu tohto povolania sa premietli do rôznych podujatí realizovaných v krajinách partnerov.

Štátny inštitút odborného vzdelávania  sa v spolupráci s Cechom maliarov Slovenska podieľal na organizovaní podujatia, ktoré sa uskutočnilo  3. marca 2023 v SOŠ stavebnej v Nových Zámkoch. Išlo o valné zhromaždenie Cechu maliarov Slovenska, ktorého sa zúčastnili jeho členovia a spolupracovníci – profesionáli a odborníci v maliarskom remesle z celého Slovenska. Dôležitým bodom programu bola aj naša prezentácia projektu PSA – Painting Skills Academy a jeho konkrétnych aktivít a výstupov.

Český partner, Stredná škola stavební a strojní Teplice organizoval 27. februára 2023 pre učiteľov a školiteľov „Zážitkový deň: AR a VR v praktickém výcviku malířskeho remesla“. Účastníci mali možnosť vidieť, ako môžu byť digitálne technológie integrované do praktickej prípravy a presvedčiť sa, ako výrazne môžu ovplyvniť odbornú prípravu budúcich maliarov. Veľký potenciál sa skrýva v okuliaroch pre virtuálnu realitu, ktoré predstavujú ideálnu technológiu pre ich využívanie pri vzdelávaní v BOZP, pri meraní miestností vo virtuálnej realite (VR) alebo pri obsluhe technických zariadení prostredníctvom precvičovania prevádzky bezvzduchového striekacieho zariadenia v prostredí rozšírenej reality (AR).

OZS – remeselná komora pre malých podnikateľov v Slovinsku organizuje  9. – 10. marca 2023 dvojdňový pilotný kurz zameraný na overovanie procesov PSA – Akadémie maliarskych zručností. Účastníci z radov žiakov, mladých profesionálov a budúcich maliarov budú mať možnosť oboznámiť sa s modernou technológiou imitácie dreva a mramoru a za supervízie PSA rady odborníkov, ktorí budú garantmi dodržiavania PSA štandardov kvality získajú PSA certifikát o absolvovaní kurzu.

Projektové aktivity vyvrcholia  22. – 24. marca 2023 v Bruseli, kde sa uskutoční posledné projektové stretnutie a záverečná konferencia projektu.

Bližšie informácie o podujatiach a výstupoch nájdete na webstránke projektu https://www.paintingskillsacademy.eu/ .

Potrebujete vymaľovať byt? Rekonštruujete starú historickú budovu? Hľadáte šikovných maliarov či reštaurátorov? Podporou remeselníkov a odborníkov v oblasti „maliarstva“ a zvýšením atraktívnosti tohto starého maliarskeho remesla sa zaoberá aj 23 partnerov zo všetkých kútov Európy, ktorý spolu so Štátny inštitútom odborného vzdelávania spolupracujú na projekte PSA – Painting Skills Academy.

                                                                                             

Už jedenáste koordinačné projektové stretnutie prebehlo vo Viedni 29. novembra až 1. decembra. Zástupcovia z radov stredných odborných škôl, vzdelávacích inštitúcií či strešných organizácií pre maliarov na ňom diskutovali o výstupoch projektu vo forme katalógu, ktorý bude obsahovať ponuku kurzov, seminárov a workshopov organizovaných v zapojených krajinách pre maliarov; interaktívnej mapy vzdelávacích príležitostí v Európe alebo webovom portáli pre maliarov, ktoré by mali prispieť k zvýšeniu atraktivity tohto povolania, k podpore mobility v Európe a ako aj k zvýšeniu kvality a profesionality pri vzdelávaní a príprave jednotlivcov. Mladí ľudia zaujímajúci sa o túto profesiu, ale aj profesionáli, ktorí sa chcú vo svojom odbore naďalej rozvíjať a držať krok sú súčasnými trendami, budú tak mať možnosť nájsť na jednom mieste množstvo užitočných informácií potrebných k ich profesionálnemu rozvoju.

Bližšie informácie o projekte sú zverejnené na stránke projektu: https://www.paintingskillsacademy.eu/

Medzinárodný projekt PSA – Painting Skills Academy – Akadémia maliarskych zručností

je širokospektrálna multilaterálna iniciatíva s účasťou ŠIOV a je zameraná na celoeurópsku podporu odborného vzdelávania a zvýšenie záujmu o toto vzdelávanie v remeselnom stavebnom sektore špecializovanom na maliarske a príbuzné povolania.

                                                                          Painting skills academy je projekt financovaný zo zdrojov EU v rámci programu Erasmus+ Sector Skills Allliance pod riadením hlavnej kontraktačnej organizácie a nášho dlhoročného kooperačného partnera SBG Dresden zo Spolkovej republiky Nemecko.

Projekt je realizovaný v období december 2019 až november 2022 v projektovom konzorciu pozostávajúcom z 23-och organizácií naprieč celou EU s dôležitým poslaním v sektore odborného vzdelávania, v sektore zamestnávateľských organizácií, stavovských organizácií a maliarskych cechov a tiež s účasťou najvyššej organizácie zastrešujúcou maliarov v EU – Medzinárodnou úniou maliarov UNIEP.   Zoznam partnerov

Cieľom projektu je definovanie štandardov kvality a jednotiek vzdelávacích výstupov odborného vzdelávania maliarov vo vyššej úrovni a to v stupňoch 1 – 6 európskeho kvalifikačného rámca, definovanie vhodného kurikula, uznávanie požadovaných maliarskych zručností a tiež popis a ponuka vzdelávacích možností pre maliarov v rámci EU.

Bližšie informácie k realizácii projektu je možné získať na webovej stránke

Skip to content