Národné referenčné miesto pre EQAVET

Úsek Celoživotného vzdelávania

Kontaktné osoby

Mgr. Tatiana Pončáková                        E-mail: tatiana.poncakova@siov.sk

Mgr. Jana Čuvalová                                  E-mail: jana.cuvalova@siov.sk

Tel: +421 910 925 081                                 Web stránka: www.okvalite.sk

EQAVET je Európsky referenčný rámec zabezpečenia kvality. Predstavuje technický nástroj podpory a monitorovania zvyšovania kvality odborného vzdelávania a prípravy (OVP), pričom východiskom pre implementáciu EQAVET je Odporúčanie Rady týkajúce sa odborného vzdelávania a prípravy (OVP) pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť .

Úlohou Národného referenčného miesta je okrem spolupráce s ostatnými krajinami EÚ zameranej na vytváranie efektívnych nástrojov zvyšovania a rozvoja kvality v oblasti OVP aj:

  • spolupráca pri implementácii ďalších nástrojov a iniciatív Európskej únie zameraných na zabezpečovanie kvality OVP, vrátane celoživotného vzdelávania (CŽV), akými sú využívanie cyklu kvality, trasovanie absolventov, Európska metóda zabezpečovania kvality peer review a ďalšie.
  • spolupráca na rozvoji OVP a CŽV v Slovenskej republike v oblasti zavedenia, monitorovania a zvyšovania kultúry kvality na systémovej úrovni a úrovni poskytovateľov OVP,
  • poskytovanie poradenstva jednotlivcom a inštitúciám v oblasti zavádzania nástrojov zabezpečovania kvality a externého hodnotenia procesov zabezpečovania kvality,
  • vypracovávanie odporúčaní v oblasti zavádzania kultúry kvality v oblasti OVP a CŽV v podmienkach Slovenskej republiky,
  • informovanie a posilňovanie porozumenia EQAVET odbornej aj laickej verejnosti v Slovenskej republike aj v zahraničí,
  • informovanie Európskej komisie o stave implementácie EQAVET v Slovenskej republike,
  • vypracovávanie prieskumov, správ, analýz a strategických dokumentov podporujúcich MŠVVaŠ SR pri zavádzaní politických nástrojov v oblasti zabezpečovania kvality,

V súčasnosti Štátny inštitút odborného vzdelávania ako inštitúcia menovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR má výlučné právo žiadať o grant Európskej komisie na vykonávanie úloh národného referenčného miesta (NRM) pre EQAVET.

V období apríl 2021 – august 2023 NRM pre EQAVET realizovalo s podporou Európskej komisie projekt European Quality Assurance in Vocational Education and Training – National Reference Points (Zabezpečovanie kvality v odbornom vzdelávaní a príprave – Národné referenčné miesta). Číslo projektu: 101048525 — EQAVET.

V období apríl 2019 – marec 2021 NRM pre EQAVET realizovalo s podporou Európskej komisie projekt European Quality Assurance in Vocational Education and Training – National Reference Points (Zabezpečovanie kvality v odbornom vzdelávaní a príprave – Národné referenčné miesta). Číslo projektu: 609305-EPP-1-2019-1-SK-EPPKA3-EQAVET-NRP.

V období apríl 2017 – marec 2019 NRM pre EQAVET realizoval s podporou Európskej komisie projekt European Quality Assurance in Vocational Education and Training – National Reference Points (Zabezpečovanie kvality v odbornom vzdelávaní a príprave – Národné referenčné miesta) s číslom: 586507-EPP-1-2017-1-SK-EPPKA3-EQAVET-NRP

Na posilnenie aktivít v oblasti zabezpečovania kvality v OVP a vzdelávaní dospelých ŠIOV realizoval v období december 2020 – máj 2023 medzinárodný projekt programu Erasmus+ QUANTUM: QUAlity Networks: fine-TUning Monitoring systems for better performances in VET. 

Viac o projekte na: www.quality-networks.eu

Web stránka: www.okvalite.sk

Spolufinancované z programu EÚ Erasmus+
sk_SK

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť