Vyhľadať
Close this search box.

EPALE - Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe

Vedúca Úseku celoživotného vzdelávania: Mgr. Ľubica Gállová
Email: lubica.gallova@siov.sk
Tel: 0911 469 793


EPALE – Elektronická platforma vzdelávania dospelých v EurópeEPALE je viacjazyčná otvorená platforma, ktorá spája komunitu učiteľov, školiteľov, výskumníkov, akademických pracovníkov, tvorcov politík a ostatných odborníkov, ktorí sa venujú vzdelávaniu dospelých v celej Európe.

EPALE je iniciatívou Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru, ktorá bola spustená v roku 2015. Členovia komunity si vymieňajú informácie súvisiace so vzdelávaním dospelých vrátane noviniek, blogových príspevkov, materiálov či podujatí. V súčasnosti EPALE funguje v 36 krajinách Európy a má viac ako 48 tisíc registrovaných používateľov.
Komunita zohráva na platforme EPALE ťažiskovú úlohu. Vďaka funkciám platformy, ako sú fóra, praktické komunity a sekcie s komentármi majú členovia komunity možnosť kontaktovať sa s kolegami z celej Európy, ktorí sa tiež venujú vzdelávaniu dospelých, a nadviazať tak medzinárodnú spoluprácu. EPALE je zdrojom relevantných článkov, blogov a materiálov k téme vzdelávania dospelých. V neposlednej rade EPALE slúži ako platforma na disemináciu projektov týkajúcich sa vzdelávania dospelých a ich výstupov na európskej úrovni.

V súčasnosti úlohy slovenskej podpornej služby pre EPALE vykonáva Odbor európskych politík (ŠIOV).

Platforma EPALE je financovaná z programu Erasmus+ prostredníctvom Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru. V rokoch 2019 – 2020 ŠIOV realizuje projekt EPALE národná podporná služba, číslo: 604375-EPP-1-2018-1-SK-EPPKA2-EPALE-NSS

Spolufinancované z programu EÚ Erasmus+V prípade záujmu o viac informácií nás prosím kontaktujte e-mailom na epale@siov.sk

EPALE: https://ec.europa.eu/epale/sk
Facebook stránka: https://www.facebook.com/EPALE.SK/

Skip to content