Vyhľadať
Close this search box.

Ostravský veľtrh cvičných firiem

Ostravský veľtrh fiktívnych firiem 2019

Ostravský veľtrh fiktívnych firiem 2019Ostravský veľtrh fiktívnych firiem 2019Ostravský veľtrh fiktívnych firiem 2019Ostravský veľtrh fiktívnych firiem 2019Ostravský veľtrh fiktívnych firiem 2019Ostravský veľtrh fiktívnych firiem 2019Ostravský veľtrh fiktívnych firiem 2019
 

V poradí 11. ročník Ostravského veľtrhu fiktívnych firiem s medzinárodnou účasťou sa uskutočnil v dňoch 6. – 7. marca 2019 už tradične v priestoroch výstaviska Černá louka – pavilón A. Usporiadateľom bola Obchodná akadémia a Vyššia odborná škola sociálna, Ostrava – Mariánské Hory. Odbor finančnej gramotnosti a Slovenské centrum cvičných firiem zo ŠIOV reprezentovali dve odborné zamestnankyne, Mgr. Marta Marušincová a Ing. Gabriela Horecká.

Prvý deň sa stretli so zástupcami školy ako aj s jej dlhoročnými partnermi zo Slovenska na Výstavisku Černá louka pri výstavbe stánkov. S organizátormi a ďalšími partnermi zo Slovenska prebrali plán podujatí a projektov, ktoré chce škola v budúcnosti realizovať. Stretnutia sa zúčastnili  aj zástupcovia českej centrály CEFIF a partneri z poľských cvičných firiem.

Na veľtrhu vystavovalo 35 cvičných firiem, z toho 6 slovenských a 2 poľské CF. Slovenské CF zastupovali Plejsi, s.r.o. z Hotelovej akadémie z Liptovského Mikuláša, Prúty, s. r. o. zo Spojenej školy internátnej s poruchami zraku z Levoče a z Košíc tri školy – Moy-Ko, centrum zdravia zo Strednej zdravotníckej školy, COCOSITA, s.r.o. z Obchodnej akadémie Watsonova 61,  Šatník Benefit, s.r.o. a Rentify, s. r. o. z Obchodnej akadémie Polárna 1.

Naše školy si už tradične obhájili výborné umiestnenie v súťažiach cvičných firiem. Cvičná firma COCOSITA, s.r.o. z Košíc obsadila 1. miesto v súťaži Najlepší stánok, 2. miesto za Najlepší katalóg, 2. miesto v súťaži Firma v 90 sekundách, 3. miesto za Najlepší slogan a 3. miesto za Najoriginálnejší podnikateľský zámer. Cvičná firma Plejsi, s.r.o. z Liptovského Mikuláša získala 1. miesto v súťaži Najlepšia prezentácia a 3. miesto za Najlepšiu vizitku. Samuel Knut z Moy-Ko, centrum zdravia z Košíc bol ocenený ako 2. najlepší reprezentant cvičnej firmy a Erika Doročáková z Moy-Ko, centrum zdravia obsadila 1. miesto a Ivana Horváthová z COCOSITA, s.r.o. 3. miesto v kategórii najlepšia reprezentantka cvičnej firmy. Rentify, s. r. o. z Košíc získala 3. miesto v súťaži Firma v 90 sekundách.

Skvelá reprezentácia Slovenska! Všetkým srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov aj v budúcom živote.

Výsledková listina 11. ostravského veletrhu fiktivních firem – 7. 3. 2019

Nejlepší firma

UmístěníFirmaUmístěníFirma
1.DOGGIE´S, s.r.o.6.DinhCorp, s.r.o.
2.Ženich a Nevěsta, s.r.o.7.Happy Rain, s.r.o.
3.U splněných přání, s.r.o.8.Live Wood, s.r.o.
4.FAJNA pekárna, s.r.o.9.Plejsi, s.r.o.
5.Moy-Ko, centrum zdravia10.Vodopád přání, s.r.o.

 Nejlepší stánek

UmístěníFirmaUmístěníFirma
1.COCOSITA, s.r.o.6.Lucky Café, s.r.o.
2.Flowi, s.r.o.7.Až do domu, s.r.o.
3.Language Academy, s.r.o.8.APIS, Ltd.
4.FAJNA pekárna, s.r.o.9.Ženich a Nevěsta, s.r.o.
5.Plejsi, s.r.o.10.The  WORLD OF WINE, Ltd.

 Nejlepší prezentace

UmístěníFirmaUmístěníFirma
1.Plejsi, s.r.o.5. – 6.Lucky Café, s.r.o.
2.FAJNA pekárna, s.r.o.   7.Moy-Ko, centrum zdravia
3.APIS, Ltd.   8. – 10.Rentify,  s.r.o.
4.DOGGIE´S, s.r.o.    COCOSITA, s.r.o.
5. – 6.Flowi, s.r.o., World Travel, s.r.o.     

 Nejlepší reprezentant

UmístěníJméno – firma
1.Martin Hasaj –  Rentifi, s.r.o.
2.Samuel Knut –  Moy-Ko, centrum zdravia
3.Jakub Kroček – Lucky Café, s.r.o.
4.Ondřej Kousal – World Travel Lines, s.r.o.
5.Jakub Šramko – Live WOOD s.r.o.

 Nejlepší reprezentantka

UmístěníJméno – firma
1.Erika Doročáková – Moy-Ko, centrum zdravia
2.Adéla Špaňhelová – DOGGIE´S, s.r.o.
3.Ivana Horváthová – COCOSITA, s.r.o.
4.Katka Brziaková – Plejsi, s.r.o.
5.Tereza Halamíčková – Fancy Flowers, s.r.o.

 Nejlepší katalog

UmístěníFirma
1.THE WORLD OF WINE, Ltd.
2.COCOSITA, s. r. o.
3.Flowi, s. r. o.
4.Plejsi, s. r. o.
5.Rentify, s. r. o.

 Nejlepší firemní slogan

UmístěníFirma
1.Ženich a Nevěsta, s. r. o.
2.DinhCorp, s. r. o.
3.COCOSITA, s. r. o.
4.Lucky Café, s. r. o.
5.FAJNA pekárna, s. r. o.

 Nejlepší vizitka

UmístěníFirma
1.Happy Rain, s. r. o.
2.THE WORLD OF WINE, Ltd.
3.Plejsi, s. r. o.
4.Rentify, s. r. o.
5.SNACK PLANET, s. r. o.

 Firma v 90 sekundách

UmístěníFirma
1.SNACK PLANET, s. r. o.
2.COCOSITA, s. r. o
3.Rentify, s. r. o. 
4.DOGGIE´S, s. r. o. 
5.YOUR Living, s. r. o. 

 Nejoriginálnější podnikatelský záměr

UmístěníFirma
1.DinhCorp, s.r.o.
2.Happy Rain, s.r.o.
3.COCOSITA, s.r.o.
4.Šatník Benefit, s.r.o.
5.Až do domu, s.r.o.

Ostravský veľtrh cvičných firiem 2017

Vyvrcholením činnosti cvičnej firmy je účasť na medzinárodnom veľtrhu. Práve tu má firma príležitosť  reprezentovať v priestore reálneho výstaviska svoju firmu, reálneho partnera a svoju školu.  Taktiež má možnosť  porovnať úroveň svojej firmy s inými v medzinárodnom meradle.

Kúpiť si na jednom mieste luxusné auto, zájazd, koláče, tlačiarne, záclony alebo si nechať veštiť budúcnosť a objednať upratovaciu firmu? Je to vôbec možné? Ale samozrejme. Stačilo len prísť v stredu 22. februára 2017 na „Černou louku“. Toto všetko ponúkali firmy, ktoré sa zúčastnili na „ 9. ostravskom veletrhu fiktivních firem“.

Ostravský veľtrh cvičných firiem

Tento rok sa na veľtrh  prihlásil rekordný počet cvičných firiem, celkom 33, a to nielen z Českej republiky, ale aj 5 zo Slovenska a 2 z Poľska. Dôležitosť akcie potvrdzuje aj účasť hostí. Ostravský veľtrh sa konal pod záštitou Martina Štěpánka, námestníka primátora mesta Ostrava a svojou návštevou poctil podujatie aj europoslanec Evžen Tošenovský a Patrik Hujdus, miestostarosta mestského obvodu Ostrava – Mariánské Hory.

Ostravský veľtrh cvičných firiem

Cvičná firma MarilynCafe, s. r. o.  z HA z Liptovského Mikuláša sa tiež zúčastnila medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v Ostrave, kde sa stala najlepšou firmou veľtrhu – absolútnou  víťazkou, a v jednotlivých súťažných kategóriách  získala 2. miesto za prezentáciu firmy  a 3. miesto za katalóg. Tento úspech nás teší a hlavne motivuje v ďalšej našej činnosti a účasti na medzinárodných veľtrhoch.

Cvičná firma MarilynCafe, s. r. o.  ďakuje reálnemu partnerovi a vedeniu školy za odbornú a finančnú pomoc.

Výsledková listina 9. ostravského veľtrhu cvičných firiem  – 22. 2. 2017

(viac nájdete na http://www.oao.cz/index.php/20-stalo-se/cizi-jazyky/618-fiktivni-firmy-cile-obchodovaly-na-cerne-louce)

Najlepšia firma

  1. miesto  MarylinCafe, s.r.o., Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš
  2. miesto MINITT, s.r.o., Obchodná akadémia, Košice
  3. miesto GREEN CORNER, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, Stalowa Wola
  4. miesto Monroe fashion, s.r.o., PrimMat, Frýdek-Místek
  5. miesto OA Wheals, s.r.o., OA a VOŠS, Ostrava-Mariánské Hory
  6. miesto SuperMámy, s.r.o.,  PrimMat, Frýdek-Místek
  7. miesto Švadlenka, s.r.o., OA a VOŠ, Valašské Meziříčí
  8. miesto Animalium, s.r.o., OA a VOŠS, Ostrava-Mariánské Hory
  9. miesto Daily DONUTS, s.r.o., PrimMat, Frýdek-Místek
  10. miesto INDMAR, s.r.o., SPŠ a OA, Břeclav

Ostravský veľtrh cvičných firiem

Cvičná firma z Liptovského Mikuláša, absolútnemu víťazovi ostravského veľtrhu,  učarovala káva

Cvičná firma MarilynCafe, s. r. o. založená v školskom roku 2016/2017 žiakmi II. ročníka študijného odboru Pracovník marketingu  – zameranie obchod  v  Hotelovej akadémii  v Liptovskom Mikuláši   začala písať už  12-ročnú tradíciu cvičných firiem na škole. Predmet Cvičná firma simuluje procesy reálnej firmy a študenti získavajú cenné a jedinečné skúsenosti s podnikaním.

Žiaci – „zamestnanci“ cvičnej firmy MarilynCafe, s. r. o.  sa rozhodli vo svojej činnosti venovať „ svetu kávy“, ktorá je jedným z najobľúbenejších nápojov na svete. Už samotné vyslovenie toho slova  vyvoláva príjemné pocity a mnohí z nás ju pijú pravidelne, keďže nám pomáha prežiť rušný program každodenných životov.

Po vzájomnej dohode s reálnym partnerom – prvou pražiarňou kávy Aurelica Coffee na Liptove,  prezentovanou jej majiteľom – absolventom našej školy  Marekom Benikovským, sme požiadali Slovenské centrum cvičných firiem o vystavenie zakladateľských dokumentov a po ich získaní sme sa pustili do práce. Naše prvé kroky viedli do pražiarne AurelicaCoffe, kde nám Marek vysvetlil náročný, ale  pre vôňu, chuť  a vzhľad kávy veľmi dôležitý  proces praženia zelených kávových zŕn.

Zároveň nás oboznámil s jednotlivými pestovateľskými oblasťami a výberovými kávami, ktoré vo svojej pražiarni praží, expeduje a vo svojej malej, ale milej kaviarničke podáva. Tu sme si uvedomili, že ku skvelému pôžitku z kávy vedie k samotnému zrnku veľmi dlhá a náročná cesta .

Ako každá reálna firma, aj my sme si zadefinovali náš predmet podnikania, ktorým je praženie kávy, predaj praženej kávy, organizovanie baristických kurzov a rôznych kávových cateringov.

Našimi ponukami sme  z databázy Slovenského centra cvičných firiem  a svetového združenia cvičných firiem Europen-PEN International oslovovali potencionálnych obchodných partnerov. Dokonca sa nám úspešne darí spolupracovať s cvičnou firmou z Kene. Keňa patrí medzi najznámejšiu pestovateľskú oblasť výberovej kávy arabika.

Skip to content