Vyhľadať
Close this search box.

SIP

SIP je súťaž v spracovaní informácií na počítači v 3 kategóriách určených žiakom SŠ a OA ( písanie na počítači, úprava textu na počítači, profesionálne spracovanie textu – wordprocessing) s cieľom podpory a vyhľadávania talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíja tvorivé kompetencie žiakov, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti, vytvára trvalý vzťah k rozvíjaniu počítačovej gramotnosti pri využívaní moderných technológií na spracúvanie informácií.

Žiaci využívajú zručnosti počas štúdia a na medzinárodnej súťaži INTERSTENO, v internetových súťažiach, získania štátnej skúšky z ADK. Návyky pri práci na klávesnici PC všetkými desiatimi prstami hmatovou a dotykovou metódou využívajú po skončení strednej školy ďalej na VŠ, kde spracúvajú množstvo informácii prostredníctvom klávesnici PC alebo v praxi, zvyšujú si väčšie možnosti uplatniť sa na trhu práce. Žiaci sa učia tréningom rýchlo a presne prepísať text, cibria si pozornosť pri prepise textov, upravovať text, precvičujú si gramatiku, pohotovosť pri korektúre textu, využívajú textové klávesové skratky pri spracovaní textu a p., Z hľadiska vzdelávania žiaci využívajú medzipredmetové vzťahy z informatiky, slovenského jazyka, cudzieho jazyka, ekonomiky.

Školský rok 2023/2024

Školský rok 2022/2023

Školský rok 2021/2022

Školský rok 2020/2021


Školský rok 2019/2020 – 54. ročník súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači 


Školský rok 2018/2019

Školský rok 2017/2018

Školský rok 2016/2017

Skip to content