Vyhľadať
Close this search box.

Súťaže - veľtrhy


Najlepší vyučujúci cvičnej firmy 2021

Anketu Najlepší vyučujúci cvičnej firmy 2021 vyhlásila Metropolitná univerzita Praha, o. p. s. a Česká pošta, s. p. s podporou Centra fiktívnych firiem pri NPI ČR a Slovenské centrum cvičných firiem pri ŠIOV už druhý rok. Zapojiť  sa do nej môžu české aj slovenské cvičné firmy.

 

Žiaci cvičných firiem napíšu príbeh o tom, prečo by sa práve ich učiteľ mal stať „najlepším učiteľom cvičnej firmy 2021“ maximálne na dve strany A4. Príspevky je potrebné zaslať na adresu radek.maxa@mup.cz najneskôr do 28. februára 2022.

Všetky príbehy starostlivo vyhodnotia vyhlasovatelia ankety.

Viac sa dozviete na https://www.mubanka.cz/3-mub-line-veletrh-fiktivnich-firem/anketa-mup-a-ceske-posty/

Vyhodnotenie 7. ročníka súťaže „Najlepší podnikateľský zámer“

Slovenské centrum cvičných firiem (SCCF), špecializované pracovisko ŠIOV, spolu s Katedrou pedagogiky Ekonomickej univerzity v Bratislave vyhlásilo 7. ročník celoslovenskej súťaže „Najlepší podnikateľský zámer“ dňa 10. mája 2018.

Do hodnotenia boli zaradené podnikateľské zámery, ktoré žiaci cvičných firiem poslali emailom na sccf@siov.sk  do 15. septembra 2018.

Desať najzaujímavejších podnikateľských zámerov sme posunuli do užšieho výberu. Do súťaže sa mohli prihlásiť žiaci cvičných firiem a to maximálne trojčlenné autorské tímy (meno, priezvisko žiaka, ročník, názov školy a obchodné meno cvičnej firmy). Projekty hodnotili zástupcovia Ekonomickej univerzity v Bratislave, Združenia mladých podnikateľov Slovenska a SCCF.

Podľa získaných bodov do finále postúpili štyri podnikateľské zámery z pätnástich prihlásených. O konečnom poradí finalistov rozhodla špeciálna hodnotiaca komisia aj za účasti zástupcov Združenia mladých podnikateľov Slovenska.

7. ročník súťaže Naj podnikateľský zámer školský rok 2018/2019

Obchodné meno Body celkom Umiestnenie

Ekofarma pod Poľanou

SŠ OA Štúrova 848, Detva

200 1.

MARVELOUS WORLD

Radlinského 1725/55 Dolný Kubín

168 6.

Folklorist

Radlinského 1725/55 Dolný Kubín

164 7.
Beilly OA DM Janotu, Čadca 194 2.
IX – Plor OA DM Janotu, Čadca 181 4.
Jewelsmell OA DM Janotu, Čadca 164 7.
Cookinery. OA DM Janotu, Čadca 182 3.
B-care, OA DM Janotu, Čadca 179 5.

P.S. SOŠ IT, Tajovského 30

Banská Bystrica

134 8.
Hlásna Trúba Kysucká 14, Senec 182 3.

Hodnotilo celkom 5 porotcov. V každej kategórii mohli získať podnikateľské zámery od 1 – 5 bodov. Maximálny počet získaných bodov bol 250.

Hodnotili sa kritériá: originalita nápadu, výber mena a loga, štruktúra podnikateľského zámeru, opis produktu, analýza trhu,  marketingový plán, finančný plán, SWOT analýza a reálnosť podnikateľského zámeru, stručný popis podnikateľského zámeru v anglickom jazyku na jednu stranu A4.

Záverečné vyhodnotenie a ocenenie víťazov bude na regionálnom veľtrhu cvičných firiem 3. apríla 2019 v Mestskom kultúrnom centre v Žiari nad Hronom.

Semifinále 6. ročníka celoslovenskej súťaže Najlepší podnikateľský zámer

Slovenské centrum cvičných firiem, špecializované pracovisko ŠIOV spolu s Katedrou pedagogiky Ekonomickej univerzity v Bratislave vyhlásilo 2. februára 2017 šiesty ročník celoslovenskej  súťaže „Najlepší podnikateľský zámer“.

Zamestnanci cvičných firiem poslali podnikateľské zámery v súlade s podmienkami súťaže do 15. mája 2017 na e-mailovú adresu SCCF. Podmienkou bolo, aby súťažné zámery neboli totožné s podnikateľským zámerom cvičnej firmy. Do súťaže sa mohli prihlásiť žiaci cvičných firiem alebo maximálne trojčlenné autorské tímy (meno, priezvisko žiaka, ročník, názov školy a obchodné meno cvičnej firmy).

Podľa získaných bodov do finále postúpili štyri podnikateľské zámery z pätnástich prihlásených. O konečnom poradí finalistov rozhodne špeciálna hodnotiaca komisia za účasti zástupcov Združenia mladých podnikateľov Slovenska  a Slovak Business Agency.

Hodnotenie podnikateľských zámerov školský rok 2016/2017
Obchodné meno Body celkom

Penzión Sára, s.r.o.

SŠ Štúrova 848, 962 12 Detva

151

TIK Volcano Poľana, s.r.o.

SŠ Štúrova 848, 962 12 Detva

140

Tanečník s.r.o.

OA Radlinského 1725/55, Dolný Kubín

151

Makovička, s.r.o.

OA Nevädzová 3, Bratislava

151

Hodnotenie každej kategórie od 1 – 5 bodov.
Podnikateľský zámer môže získať od jedného porotca najviac 10 x 5 = 50 bodov.

Kritériá hodnotenia:

originalita nápadu, výber mena a loga, štruktúra podnikateľského zámeru, opis produktu, analýza trhu,  marketingový plán, finančný plán, SWOT analýza a reálnosť podnikateľského zámeru, stručný popis podnikateľského zámeru v anglickom jazyku na jednu stranu A4.

Záverečné vyhodnotenie víťazov súťaže bude na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem 2017 v Bratislave.

6. ročník súťaže „Najlepší podnikateľský zámer“

Slovenské centrum cvičných firiem, špecializované pracovisko Štátneho inštitútu odborného vzdelávania spolu s Katedrou pedagogiky Ekonomickej univerzity v Bratislave vyhlasuje už šiesty ročník celoslovenskej  súťaže „Najlepší podnikateľský zámer“. Viac informácií nájdete TU

Skip to content