Vyhľadať
Close this search box.

Ako učiť cvičnú firmu

Seminár pre učiteľov cvičných firiem Špecializované pracovisko Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Slovenské centrum cvičných firiem pripravilo seminár pre pedagogických zamestnancov so zameraním na výučbu predmetu cvičná firma.

Téma:     Ako učiť predmet Cvičná firma Termín:   3. júla 2017 Miesto:   Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/a, 837 63 Bratislava-Koliba Lektori:   Ing. Gabriela Horecká, Ing. Daniel Ňarjaš – ŠIOV, Mgr. Marta Marušincová – ŠIOV, doc. Ing. Ľudmila Velichová, PhD. – Ekonomická univerzita v Bratislave, Ing. Ladislav Pasiar, PhD. – Ekonomická univerzita v Bratislave Program:
09:00  –   09:15 Otvorenie/Ing. Gabriela Horecká
09:15   –   10:00 Cvičná firma. Europen PEN International. Certifikácia CF/Ing. Gabriela Horecká
10:05   –   10:50 Online prihlasovanie v systéme SCCF – Úrady SCCF/Mgr. Marta Marušincová
10:55   –   11:40 Centrobanka pri SCCF. Platby do a zo zahraničia/Ing. Daniel Ňarjaš
12:15    –   13:20 Rozhodovacie procesy v cvičnej firme/doc. Ing. Ľudmila Velichová, PhD.
13:25   –   14:25  Prezentačné zručnosti v cvičnej firme/Ing. Ladislav Pasiar, PhD.
14:30   –   15:00  Diskusia a záver/Ing. Gabriela Horecká

Seminár Ako učiť cvičnú firmu absolvovalo 8 učiteľov z rôznych typov stredných odborných škôl, 4 z obchodných akadémií a 1 z univerzitného prostredia. Zastúpené boli mestá celého Slovenska – Nitra, Dolný Kubín, Rožňava, Trenčín, Zvolen, Bratislava.

Učiteľom prajeme úspešný štart do nového školského roka a tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity.

 
Skip to content