Celoštátna prehliadka SOČ opäť ukázala vysokú úroveň vedomostí žiakov

Celoštátne kolo Stredoškolskej  odbornej  činnosti (SOČ) jubilejného 45. ročníka sa realizovalo  na pôde Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej v Modre. Celoštátna súťaž predstavila v obhajobách najlepších stredoškolákov so svojimi projektami. Do 45. ročníka sa zapojilo od školských kôl 4 085 žiakov, čo je o 900 viac ako minulý rok s počtom prác 3 450 z 286 stredných škôl SR rôznych typov. Najväčší záujem bol o riešenie prác s témami v odbore informatika, ekonomika a riadenie,  pedagogika, psychológia a sociológia.

Celoštátna prehliadka sa konala 25.-28. apríla v sedemnástich súťažných odboroch v oblasti prírodovedných, technických, humanitných a spoločenskovedných odborov. Najlepšie výsledky a najviac ocenení si odniesli  súťažiaci zo Žilinského kraja. Druhý v poradí bol kraj Prešovský  a tretí kraj Košický.  Predsedníčka Celoštátnej odbornej komisie Ing. Vlasta Púchovská hodnotila tento ročník veľmi pozitívne: „Žiaci  obhajovali presvedčivo, suverénne s množstvom vedomostí  v zvolenej problematike prác. SOČ-ka plní nesmierne dôležité poslanie rozvíjať u žiakov, sociálny, morálny a vedomostný potenciál, za podpory pedagógov a odborníkov z praxe.“    

Žiaci si podľa pokynov pripravili ústnu prezentáciu a obhajobu práce. Mnohí  zdieľali vlastné prezentácie aj  krátke videá predstavujúce fungovanie modelu, pomôcky a podobne. Celková obhajoba žiakov  s diskusiou trvala 15 minút. Diskusia bola ku každej práci veľmi adresná a zaujímavá tak zo strany  členov odborných hodnotiacich komisií, ako aj spolusúťažiacich. Hodnotená bola odborná a obsahová úroveň práce, použitie argumentácie a dôkazov, formálna stránka práce, úroveň spracovania a dokumentácie, používanie odbornej terminológie, využitie práce, prezentácia práce a obhajoba práce pri diskusii.

Výsledky umiestnenia na 1. mieste celoštátnej prehliadky SOČ 2023:

V odbore Problematika voľného času:  autor Oliver Malacký s prácou: Podpora pohybových aktivít v rámci OZ, Stredná priemyselná škola dopravná, Trnava

V odbore Matematika, fyzika: autorka Barbora Madarasová s prácou: Matematické prístupy k analýze zložitosti hudby,  Gymnázium Košice-sever

V odbore Chémia, potravinárstvo: autor Adam Kovalčík s prácou: Využitie hemisyntetických derivátov furfuralu v parfumérii a ich industriálna ekologická výroba, Gymnázium Nové Zámky

V odbore Biológia: autor Tadeáš Mikurda s témou: Zušľachťovanie a regeneračný chov liptovského lyska, SOŠ lesnícka J.D.M. Liptovský Hrádok

V odbore Životné prostredie, geografia, geológia: autor: Miloslav Mišík s prácou: Dopad výstavby Lužného mosta na  ornitocenézu vodných biotopov, Gymnázium ako organizačná zložka Spojenej školy, Bratislava-Karlova Ves

V odbore Zdravotníctvo a farmakológia: autorka Ľudmila Kvašňovská s prácou: Potencionálne biomarkery Chronického zápalu asociované so starnutím, Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, Čadca

V odbore Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo): autorka: Bibiana Betková, Japonská huba KOJI-ekologické riešenie skvalitnenia výživových produktov v chovoch zvierat,  SOŠ veterinárna, Nitra

V odbore Cestovný ruch, hotelierstvo gastronómia: autor Matteo Enev s prácou: Matteo coffee, Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Piešťany

V odbore Strojárstvo, hutníctvo, doprava: autor Dominik Bies s prácou: Organový ventilátor, SPŠ technická, Spišská Nová Ves

V odbore Stavebníctvo, geodézia, kartografia:  autor Richard Fuljer s prácou: Výškový objekt Slavia II., SPŠ stavebná, Žilina

V odbore Informatika:  autor Tomáš Miklovič s prácou: Edukačná aplikácia pre Android s využitím AR, SPŠ technická, Trnava

V odbore Elektrotechnika, hardware, mechatronika:  autor Dominik Gajdoš s prácou: R2K TESTER ASM ROTORA ver. 03, SOŠ technická Michalovce

V odbore História, filozofia, právne vedy: autorka Petra Štanská s prácou: Tŕnistá cesta za slobodou (Životný príbeh Leontina Dohoviča), Gymnázium Žilina

V odbore Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie: autor Oliver Krajčovič s prácou: Mobilná vzdelávacia aplikácia, SPŠ dopravná Trnava

V odbore Ekonomika a riadenie :  autor Šimon Podstavek s prácou: Optimalizácia jednoperiódového investičného portfóliapre retailových investorov, Súkromná SOŠ Poprad

V odbore Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba: autor David Horváth s prácou: Elektrospinning v umení, Gymnázium ako organizačná zložka Spojenej školy, Bratislava-Karlova Ves

V odbore Pedagogika, psychológia, sociológia:  autor Daniel Gallo s prácou: Paralela, SOŠ technická, Rožňava.

Žiak Tadeáš Mikurda z odboru 04 – biológia s prácou „Zušľachťovanie a regeneračný  chov liptovského lyska“ zo SOŠ lesníckej J.D.M. Liptovský Hrádok, Erik Tupý z odboru 13- História, filozofia, právne vedy s prácou „100 rokov organizovaného futbalu v Novom Meste nad Váhom“ z Gymnázia z M.R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom a žiačka Veronika Vinarčíková zo Súkromného gymnázia Lučenec s prácou „Fenomén folklórnej rozprávky a vzťah populácie k nej v súčasnosti“ z odboru 16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba získali účasť na celoštátnej prehliadke SOČ do Českej republiky na Gymnáziu Luďka Pika  v Plzni  16. – 18. júna 2023.

„Putovnú valašku SOČ“ pre 46. ročníka celoštátnej prehliadky prevzal  za Nitriansky kraj riaditeľ SOŠ veterinárnej v Nitre. Odborným a metodickým gestorom Stredoškolskej odbornej činnosti je Štátny inštitút odborného vzdelávania  podpora smerovania mládeže na ktorého webovom sídle sú uvedené ďalšie informácie o umiestnení žiakov. Vyhlasovateľom súťaže Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a  športu SR.

Za dôslednou a systematickou prácou podporujúcou tvorivosť žiakov a organizáciou súťaže je rad zanietených pedagógov stredných,  vysokých škôl a ďalších odborníkov z praxe, ktorým patrí  veľké ďakujem.

sk_SK
Skip to content

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť