Celoštátna prehliadka SOČ opäť ukázala vysokú úroveň vedomostí žiakov

Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) priniesla výnimočne nový rozmer prezentácie a vystupovania talentovaných žiakov v dištančnej forme.

Celoštátna prehliadka, ktorá sa konala 27.- 30. apríla v sedemnástich súťažných odboroch v oblasti prírodovedných, technických, humanitných a spoločenskovedných odborov priniesla najlepšie výsledky súťažiacim z Prešovského kraja.  

Žiaci si podľa pokynov pripravili ústnu prezentáciu a obhajobu práce. Mnohí  zdieľali aj prezentácie alebo krátke videá predstavujúce fungovanie modelu, pomôcky a podobne. Pre dané technické možnosti žiaci prezentovali prácu v rozpätí piatich minút. Následná diskusia  členov odborných hodnotiacich komisií bola možná maximálne tri minúty. Hodnotená bola odborná a obsahová úroveň práce, použitie argumentácie a dôkazov, formálna stránka práce, úroveň spracovania a dokumentácie, používanie odbornej terminológie, využitie práce, prezentácia práce a obhajoba práce pri diskusii.

 

Výsledky celoštátnej prehliadky SOČ 2021:

V odbore Problematika voľného času 1. miesto získala práca  „Letný tábor „V sedle“ Ema Švichká a Katarína Plačková, Gymnázium Bytča,

v odbore Matematika, fyzika 1. miesto získala práca   „Univerzálny refraktometer“ Jakub Hubáček a Jakub Gál, Stredná priem. škola Nitra,

v odbore Chémia, potravinárstvo 1. miesto obsadila práca „Pýr plazivý – burina, potrava, liečivo“ Diana Šaffová,  Gymnázium Košice-Staré Mesto.

 

V odbore Biológia 1. miesto patrí práci s témou „Príprava fluorescenčného markera pre lokalizáciu kvasinkových peroxizomálnych membrán in vivo“ Sarah Krčová, Gymnázium pre nadané deti Bratislava-Nové Mesto,

v odbore Životné prostredie, geografia, geológia 1. miesto získala práca  „Ichtyologický prieskum Bieleho Váhu s dôrazom na druhy rodu hlaváč (Cottus)“ Stanislav Koreň, Gymnázium Poprad,

v odbore Zdravotníctvo, farmakológia patrí 1. miesto práci „Účinnosť dezinfekčných prostriedkov na baktérie vyskytujúce sa na povrchoch v školskom prostredí“ Marcel Szabó, Piaristické gymnázium, Nitra,

v odbore Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo) 1. miesto získala práca  „Monitoring poškodenia mladých lesných porastov lesnou zverou v lesných porastoch PSU Kvačany“ Filip Gašinec, SOŠ lesnícka J.D.M. Liptovský Hrádok,

v odbore Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia 1. miesto obsadila práca s témou „Čaj o piatej“ Matej Janíček Hotelová akadémia Piešťany,

v odbore Strojárstvo, hutníctvo, doprava 1. miesto získala práca  „Rotačná os pre elektro-erozívnu rezačku FANUC Robocut“ Timotej Maďar, Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu Poprad,

v odbore Stavebníctvo, geodézia, kartografia zvíťazila práca  „Reštaurácia Stará Myjava“ Tomáš Knotek, SPŠ stavebná Žilina,

v odbore Informatika 1. miesto získala práca  „Efektívna neurónová sieť na autonómnom robotickom systéme“ Jakub Gál, Stredná priem. škola, Nitra,

v odbore Elektrotechnika, hardware, mechatronika má 1. miesto práca s témou “Digitálne riadený oddeľovací transformátor“ Andrej Tadeáš Bača,  SPŠ elektrotechnická Prešov,

v odbore História, filozofia, právne vedy 1. miesto získala práca  „Holokaust očami Viery Windholzovej“ Martin Havlík,  Gymnázium Žilina,

v odbore Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie patrí  1. miesto  práci „Gamifikácia v dištančnom vzdelávaní (alebo aj učenie môže byť zábavou …)“ Erika Huňadyová Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb  Jána Andraščíka Bardejov,

v odbore Ekonomika a riadenie 1. miesto získala práca s témou „BIO_batôžtek“ Ľubica Pinková Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Levice,

v odbore Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba obsadila 1. miesto  práca s témou „Sklárski umelci 20. storočia“ Karolína Cúciková Gymnázium Púchov,

v odbore Pedagogika, psychológia, sociológia 1. miesto získala práca s témou „Pod tiahou informácií – Rozvíjanie mediálnej gramotnosti u študentov základných a stredných škôl“ Nina Melicherová Gymnázium Púchov.

 

Žiačky Sarah Krčová odboru 04 s prácou „Príprava fluorescenčného markera pre lokalizáciu kvasinkových peroxizomálnych membrán in vivo“ a odboru 17 Nina Melicherová s prácou „Pod tiahou informácií – rozvíjanie mediálnej gramotnosti u študentov základných a stredných škôl“ sú nominované k účasti na celoštátnu prehliadku SOČ do Českej republiky, ktorá sa koná dištančne 12. júna.

Za dôslednou a systematickou prácou podporujúcou tvorivosť žiakov a organizáciou súťaže je rad zanietených pedagógov stredných,  vysokých škôl a ďalších odborníkov z praxe, ktorým patrí  poďakovanie.

„Putovnú valašku SOČ“ pre 44. ročník celoštátnej prehliadky virtuálne prevzala  Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Bardejov kde by sa v nasledujúcom roku prehliadka mala realizovať.

Koordinátorom  celoštátnej prehliadky SOČ – dištančne bolo Krajské centrum voľného času Trenčín. Partnerom technickej podpory Centrum vedecko-technických informácií SR – ŠVS Banská Bystrica. Odborným gestorom je Štátny inštitút odborného vzdelávania odbor podpory smerovania mládeže na ktorého webovom sídle sú uvedené ďalšie informácie o umiestnení žiakov. Vyhlasovateľom súťaže Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a  športu SR.

 

 

 

sk_SK

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť