Vyhľadať
Close this search box.

Celoštátna prehliadka SOČ opäť ukázala vysokú úroveň vedomostí žiakov

Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) priniesla výnimočne nový rozmer prezentácie a vystupovania talentovaných žiakov v dištančnej forme.

Celoštátna prehliadka, ktorá sa konala 27.- 30. apríla v sedemnástich súťažných odboroch v oblasti prírodovedných, technických, humanitných a spoločenskovedných odborov priniesla najlepšie výsledky súťažiacim z Prešovského kraja.  

Žiaci si podľa pokynov pripravili ústnu prezentáciu a obhajobu práce. Mnohí  zdieľali aj prezentácie alebo krátke videá predstavujúce fungovanie modelu, pomôcky a podobne. Pre dané technické možnosti žiaci prezentovali prácu v rozpätí piatich minút. Následná diskusia  členov odborných hodnotiacich komisií bola možná maximálne tri minúty. Hodnotená bola odborná a obsahová úroveň práce, použitie argumentácie a dôkazov, formálna stránka práce, úroveň spracovania a dokumentácie, používanie odbornej terminológie, využitie práce, prezentácia práce a obhajoba práce pri diskusii.

 

Výsledky celoštátnej prehliadky SOČ 2021:

V odbore Problematika voľného času 1. miesto získala práca  „Letný tábor „V sedle“ Ema Švichká a Katarína Plačková, Gymnázium Bytča,

v odbore Matematika, fyzika 1. miesto získala práca   „Univerzálny refraktometer“ Jakub Hubáček a Jakub Gál, Stredná priem. škola Nitra,

v odbore Chémia, potravinárstvo 1. miesto obsadila práca „Pýr plazivý – burina, potrava, liečivo“ Diana Šaffová,  Gymnázium Košice-Staré Mesto.

 

V odbore Biológia 1. miesto patrí práci s témou „Príprava fluorescenčného markera pre lokalizáciu kvasinkových peroxizomálnych membrán in vivo“ Sarah Krčová, Gymnázium pre nadané deti Bratislava-Nové Mesto,

v odbore Životné prostredie, geografia, geológia 1. miesto získala práca  „Ichtyologický prieskum Bieleho Váhu s dôrazom na druhy rodu hlaváč (Cottus)“ Stanislav Koreň, Gymnázium Poprad,

v odbore Zdravotníctvo, farmakológia patrí 1. miesto práci „Účinnosť dezinfekčných prostriedkov na baktérie vyskytujúce sa na povrchoch v školskom prostredí“ Marcel Szabó, Piaristické gymnázium, Nitra,

v odbore Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo) 1. miesto získala práca  „Monitoring poškodenia mladých lesných porastov lesnou zverou v lesných porastoch PSU Kvačany“ Filip Gašinec, SOŠ lesnícka J.D.M. Liptovský Hrádok,

v odbore Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia 1. miesto obsadila práca s témou „Čaj o piatej“ Matej Janíček Hotelová akadémia Piešťany,

v odbore Strojárstvo, hutníctvo, doprava 1. miesto získala práca  „Rotačná os pre elektro-erozívnu rezačku FANUC Robocut“ Timotej Maďar, Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu Poprad,

v odbore Stavebníctvo, geodézia, kartografia zvíťazila práca  „Reštaurácia Stará Myjava“ Tomáš Knotek, SPŠ stavebná Žilina,

v odbore Informatika 1. miesto získala práca  „Efektívna neurónová sieť na autonómnom robotickom systéme“ Jakub Gál, Stredná priem. škola, Nitra,

v odbore Elektrotechnika, hardware, mechatronika má 1. miesto práca s témou “Digitálne riadený oddeľovací transformátor“ Andrej Tadeáš Bača,  SPŠ elektrotechnická Prešov,

v odbore História, filozofia, právne vedy 1. miesto získala práca  „Holokaust očami Viery Windholzovej“ Martin Havlík,  Gymnázium Žilina,

v odbore Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie patrí  1. miesto  práci „Gamifikácia v dištančnom vzdelávaní (alebo aj učenie môže byť zábavou …)“ Erika Huňadyová Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb  Jána Andraščíka Bardejov,

v odbore Ekonomika a riadenie 1. miesto získala práca s témou „BIO_batôžtek“ Ľubica Pinková Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Levice,

v odbore Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba obsadila 1. miesto  práca s témou „Sklárski umelci 20. storočia“ Karolína Cúciková Gymnázium Púchov,

v odbore Pedagogika, psychológia, sociológia 1. miesto získala práca s témou „Pod tiahou informácií – Rozvíjanie mediálnej gramotnosti u študentov základných a stredných škôl“ Nina Melicherová Gymnázium Púchov.

 

Žiačky Sarah Krčová odboru 04 s prácou „Príprava fluorescenčného markera pre lokalizáciu kvasinkových peroxizomálnych membrán in vivo“ a odboru 17 Nina Melicherová s prácou „Pod tiahou informácií – rozvíjanie mediálnej gramotnosti u študentov základných a stredných škôl“ sú nominované k účasti na celoštátnu prehliadku SOČ do Českej republiky, ktorá sa koná dištančne 12. júna.

Za dôslednou a systematickou prácou podporujúcou tvorivosť žiakov a organizáciou súťaže je rad zanietených pedagógov stredných,  vysokých škôl a ďalších odborníkov z praxe, ktorým patrí  poďakovanie.

„Putovnú valašku SOČ“ pre 44. ročník celoštátnej prehliadky virtuálne prevzala  Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Bardejov kde by sa v nasledujúcom roku prehliadka mala realizovať.

Koordinátorom  celoštátnej prehliadky SOČ – dištančne bolo Krajské centrum voľného času Trenčín. Partnerom technickej podpory Centrum vedecko-technických informácií SR – ŠVS Banská Bystrica. Odborným gestorom je Štátny inštitút odborného vzdelávania odbor podpory smerovania mládeže na ktorého webovom sídle sú uvedené ďalšie informácie o umiestnení žiakov. Vyhlasovateľom súťaže Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a  športu SR.

 

 

 

Skip to content