Celoštátne finále súťaže ZENIT

Súťaž ZENIT v programovaní, elektronike a strojárstve má vďaka pretrvávajúcemu záujmu žiakov už 39-ročnú históriu. Delí sa na viacero kategórií podľa cieľovej skupiny zapojených žiakov zo všetkých typov stredných škôl na Slovensku. 

Na celoštátnom finále ZENIT-u sa 20.-23. februára v Bratislave prezentovali najlepší súťažiaci z celého Slovenska, víťazi krajských kôl v desiatich kategóriách – programovanie A, B, web grafik a web developer, elektronika, ktorá je rozdelená na A, B, podľa náročnosti  úloh 1.- 4. ročníkov škôl. Posledná kategória strojárstvo, ktorá bola zaradená do súťaže pred 23 rokmi je rozdelená do A, S, R, C kategórií obsahujúcich výučbu strojárstva v jednotlivých strojárskych odvetviach.

Obsahovo úlohy zahŕňali strojárske kreslenie pomocou CAD grafických programov, základné operácie ručného a strojného obrábania – sústruženie, frézovanie, vŕtanie a spracovanie simulovaného postupu výroby komponentu pomocou technológií CNC.  Súťaž je pre žiakov mimoriadne prínosnou skúsenosťou, vytvára priestor na sebarealizáciu, aplikáciu vedomostí získaných vo vyučovacom procese a ukážku odborných teoretických a praktických zručností.

Výsledky celoštátneho finále súťaže ZENIT spolu s ďalšími informáciami o súťaži nájdete TU

Víťazom srdečne gratulujeme a už teraz sa tešíme na jubilejný 40. ročník súťaže.

 

sk_SK