Vyhľadať
Close this search box.

Jubilejný piaty ročník súťaže Bezpečné dni v práci

Pred pár rokmi sme sa zamýšľali nad tým, akou formou by sme mohli medzi mladých ľudí vniesť pocit zodpovednosti za svoju bezpečnosť a zdravie. Po dlhých úvahách a rôznych návrhoch vznikla myšlienka zorganizovania súťaže pre žiakov stredných odborných škôl týkajúca sa problematiky BOZP a poskytovania predlekárskej prvej pomoci.

Sprostredkovať informácie zábavnou formou a súčasne preveriť vedomosti študentov stredných odborných škôl v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa podarilo Odborovému zväzu DREVO, LESY, VODA (OZ DLV) v spolupráci s partnermi zrealizovať už piatykrát a tak mohol prebehnúť tak trochu jubilejný 5. ročník celoslovenskej súťaže o „Putovný pohár predsedníčky OZ DLV“ pod názvom „Bezpečné dni v práci“.

Celoslovenská súťaž sa uskutočnila v priestoroch SOŠ lesníckej v Prešove 16.júna, pričom záštitu nad podujatím prevzal Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Generálnym partnerom podujatia boli LESY SR, š.p. Banská Bystrica a Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice. Súťaže sa zúčastnili študenti 1. až 3. ročníka stredných odborných škôl v rámci Slovenskej republiky, ktoré pripravujú budúcich zamestnancov v lesnom hospodárstve, drevospracujúcom priemysle a vodnom hospodárstve. Celoslovenskému kolu predchádzali školské kolá na zapojených stredných odborných školách.

V rámci celoslovenskej súťaže sa predstavilo 8  družstiev reprezentujúcich 7 stredných odborných škôl, ktoré pripravujú našich budúcich kolegov v lesníckych, technických a stavebných odvetviach.

Celoslovenské kolo za prítomnosti partnerov, pedagógov a študentov odštartovalo príhovormi riaditeľky Inšpektorátu práce Prešov Ing. Aleny Hudákovej, generálneho riaditeľa SVP, š.p. Ing. Ladislava Glindu, prezidenta zväzu spracovateľov dreva PhDr. Petra Zemaníka, riaditeľa SOŠ lesníckej v Prešove Ing. Miroslava Fuchsa, PhD. a posledným rečníkom bol Ing. Ján Andráš, riaditeľ OZ Šariš, Lesy SR, š.p. ktorý súťaž slávnostne otvoril.

Súťaž pozostávala z teoretických a praktických vedomostí z problematiky BOZP a poskytovania predlekárskej prvej pomoci. Súťažiaci postupne súťažili v kategóriách družstiev a jednotlivcov.

Víťazom v kategórií družstiev sa stala Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie Liptovský Hrádok s družstvom drevárov. Na druhom mieste v kategórií družstiev sa umiestnila Stredná odborná škola technická Prešov a tretie miesto patrí Strednej odbornej škole stavebnej Žilina.

V kategórií jednotlivcov sa na prvom mieste umiestnil Adam Koscelánsky (SOŠ technická Košice). Na druhom mieste skončila jediná súťažiaca Lenka Šedíková (SOŠ stavebná Žilina) so stratou iba 1 bodu. Tretie miesto obsadil Dávid Kramár (SOŠ technická Prešov) so stratou 2 body na víťaza.

Zo strany účastníkov súťaže, pedagógov, partnerov a organizátorov – OZ DLV a PEFC sa súťaž stretla s veľkým úspechom a organizátori si vyslúžili  poďakovanie za to, že zvolili vhodnú tému,  súťaž pripravili na vysokej odbornej a profesionálnej úrovni a dokázali spojiť budúcich lesníkov, technikov, stavárov, vodárov a drevárov, aby tak podporili záujem mladých ľudí o tak dôležitú súčasť ich budúceho profesionálneho pôsobenia akým je bezpochyby bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

Študenti sa vďaka súťaži zlepšili predovšetkým vo vedomostiach v oblasti BOZP,  ale mohli si vyskúšať priamo v akcii aj praktické postupy pri poskytovaní prvej pomoci, či riešení pripravených modelových situácií BOZP v praxi.“ povedala hlavná organizátorka súťaže, predsedníčka OZ DLV JUDr. Vlasta Szabová, PhD.

„Veríme, že vedomosti, ktoré súťažiaci nadobudli počas súťaže, si prenesú do svojho ďalšieho profesionálneho, ale aj osobného života. Súčasne vyslovujeme presvedčenie, že si v tej pravej chvíli spomenú na informáciu, ktorú získali vďaka účasti na súťaži a zachránia tak zdravie alebo život svoj alebo svojho kolegu.“  dodala predsedníčka OZ DLV na záver.  

Na záver môžeme konštatovať, že sa organizátorom súťaže podarilo v rámci témy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci úspešne prepojiť teoretickú prípravu študentov s praktickou; vzhľadom na priebeh a výsledky súťaže sa všetci účastníci zhodli na tom, že v roku 2024 sa chcú opätovne stretnúť na 6. ročníku súťaže „Bezpečné dni v práci“ a zabojovať o „Putovný pohár predsedníčka OZ DLV“, ktorý nateraz zostáva u celkového víťaza súťaže študentov SOŠ lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie V Liptovskom Hrádku.

 

 

Ing. Robert Staško

Republikový zväzový inšpektor BOZP

Predseda poroty

Skip to content