Vyhľadať
Close this search box.
Veľtrh cvičných firiem preverí firmy založené žiakmi stredných škôl

JUPOV – súťaže cvičných firiem sú odteraz súčasťou Skills Slovakia

Súťaže pre Juniorské podnikateľské vzdelávania – JUPOV patria už oficiálne do skupiny súťaží Skills Slovakia. Víťazi aktuálnych súťaží JUPOV budú vyhlásení a ocenení na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem Slovensko 2023.

Organizačný poriadok súťaže v odborných zručnostiach Skills Slovakia je aktualizovaný z dôvodu inovácie o aktuálne odborné zameranie kategórie súťaží Skills Slovakia v ďalšom odbornom zameraní podnikavosť mladých/rozvoj podnikavosti – Enterpreneurship/business „JUPOV“, ktoré je súčasťou medzinárodnej štruktúry súťaže EuroSkills.

Cvičné firmy v aktuálnom ročníku JUPOV súťažia v kategóriách Najlepšie logo so sloganom, Najlepší Instagram post, Najlepšia e-prezentácia, Najlepšia webová stránka s e-shopom, Najlepší reklamný šot a Absolútny víťaz JUPOV.

Odborná porota súťaží je tak, ako v minulých rokoch, zložená zo zástupcov vzdelávacích inštitúcií a podnikovej praxe. Konkrétne ju tvoria zástupcovia Ekonomickej univerzity v Bratislave, Metropolitnej univerzity Praha, Združenia podnikateľov Slovenska a Slovak Business Agency.

Súťaže cvičných firiem majú na Slovensku už dlhoročnú tradíciu, pretože cvičná firma umožňuje žiakom a žiačkam stredných škôl dotknúť sa skutočného podnikateľského prostredia, aj keď iba vo virtuálnom svete. Čas pandémie podnietil vznik nových súťaží a mnohé chytili nový dych. Veľa z nich sa presunulo do online priestoru, ktorý poskytuje príležitosť zapojiť sa do rôznych súťaží a tiež získať cennú spätnú väzbu poroty bez nutnosti cestovať.

Skip to content