Vyhľadať
Close this search box.

Odbor finančnej gramotnosti, SCCF a podpory smerovania mládeže

Ing. Gabriela Horecká
(vedúca odboru)
gabriela.horecka@siov.sk
0911 469 691

Zodpovedná za:

  • problematiku finančnej gramotnosti
  • Slovenské centrum cvičných firiem

Ing. Vlasta Púchovská
vlasta.puchovska@siov.sk
0911 469 690

Zodpovedná za:

  • organizáciu súťaží a prácu s talentovanou mládežou

Mgr. Marta Marušincová
marta.marusincova@siov.sk
0911 550 121

Zodpovedná za:

  • problematiku finančnej gramotnosti
  • Slovenské centrum cvičných firiem

Ing. Daniel Ňarjaš
daniel.narjas@siov.sk

Zodpovedný za:

  • problematiku finančnej gramotnosti
  • Slovenské centrum cvičných firiem
Skip to content