Vyhľadať
Close this search box.

Odbor kurikulárnej politiky a vzdelávacích programov

Ing. Michaela Ďurčeková, PhD.
(námestníčka riaditeľa)
michaela.durcekova@siov.sk
0911 976 793

Zodpovedná za skupiny odborov:

 • 25 Informačné a komunikačné technológie
 • 74 Telesná kultúra a šport

Informácie o skupinách odborov:

 • 11 Fyzikálno-matematické vedy
 • 31 Textil a odevníctvo
 • 32 Spracúvanie kože, kožušín a výroba obuvi
 • 33 Spracúvanie dreva
 • 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia
 • 39 Špeciálne technické odbory

Mgr. art. Ľudmila Ghillány
ludmila.ghillany@siov.sk
0910 925 087

Zodpovedná za skupiny odborov:

 • 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba – Konzervatóriá
 • 82,85 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I, II
 • 86 Umenie a umeleckoremeselná tvorba III

RNDr. Mária Hrušovská
maria.hrusovska@siov.sk
0911 550 343

Zodpovedná za skupiny odborov:

 • 68 Právne vedy
 • 75 Pedagogické vedy
 • 76 Učiteľstvo

Ing. Renáta Majerníková, PhD.
renata.majernikova@siov.sk
0910 925 114

Zodpovedná za skupiny odborov:

 • 42, 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I, II
 • 43 Veterinárske vedy

doc. Ing. Zuzana Jamrichová, PhD.
zuzana.jamrichova@siov.sk
0910 925 091

Zodpovedná za skupiny odborov:

 • 26 Elektrotechnika
 • 37 Doprava, pošty a telekomunikácie

Ing. Eva Solejová
eva.solejova@siov.sk
0910 925 081

Zodpovedná za skupiny odborov:

 • 21 Baníctvo, geológia a geotechnika
 • 22 Hutníctvo
 • 23,24 Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba I, II

PaedDr. Peter Solárik
peter.solarik@siov.sk
0903 469 098

Zodpovedný za skupiny odborov:

 • 62, 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, II
 • 72 Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie
 • 92 Bezpečnostné služby (MŠVVŠ SR)

Ing. Viera Žatkovičová
viera.zatkovicova@siov.sk
0910 925 115

Zodpovedná za skupiny odborov:

 • 27 Technická chémia silikátov
 • 28 Technická a aplikovaná chémia
 • 29 Potravinárstvo

Ing. Monika Soľavová monika.solavova@siov.sk
0910 925 115

Zodpovedný za skupiny odborov:

 • 34 Polygrafia a médiá

Zodpovedný za metodickú podporu škôl v oblasti OVP so zreteľom na systém duálneho vzdelávania

Mgr. Tatiana Priesolová tatiana.priesolova@siov.sk
0903 920 466

Zodpovedná za:

 • učebnicovú politiku
 • kontinuálne vzdelávanie
Skip to content