Vyhľadať
Close this search box.

Kontakty k ŠVP

Odbor kurikulárnej politiky a vzdelávacích programov

Ing. Michaela Ďurčeková, PhD. (vedúca odboru) –  michaela.durcekova@siov.sk  0911 976 793

Zodpovedná za skupiny odborov:
– 25 Informačné a komunikačné technológie
– 74 Telesná kultúra a šport
Informácie o skupinách odborov:
– 11 Fyzikálno-matematické vedy
– 21 Baníctvo, geológia a geotechnika
– 22 Hutníctvo
– 23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I, II
– 26 Elektrotechnika
– 31 Textil a odevníctvo
– 32 Spracúvanie kože, kožušín a výroba obuvi
– 34 Polygrafia a médiá
– 37 Doprava, pošty a telekomunikácie
– 39 Špeciálne technické odbory

Mgr. art. Ľudmila Ghillány – ludmila.ghillany@siov.sk
Zodpovedná za skupiny odborov:
– 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba – Konzervatóriá

Mgr. art. Gabriel Haščák –  gabriel.hascak@siov.sk
Zodpovedný za skupiny odborov:
– 82, 85 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I, II
– 86 Umenie a umeleckoremeselná tvorba III

RNDr. Mária Hrušovská –  maria.hrusovska@siov.sk  0911 550 343
Zodpovedná za skupiny odborov:
– 68 Právne vedy
– 75 Pedagogické vedy
– 76 Učiteľstvo

Ing. Renáta Majerníková, PhD. –  renata.majernikova@siov.sk  0910 925 114
Zodpovedná za skupiny odborov:
– 42, 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I, II
– 43 Veterinárske vedy

Ing. Andrea Palkovičová –  andrea.palkovicova@siov.sk  0911 550 343
Zodpovedná za skupiny odborov:
– 33 Spracúvanie dreva
– 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia

PaedDr. Peter Solárik –  peter.solarik@siov.sk  0903 469 098
Zodpovedný za skupiny odborov:
– 62, 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, II
– 72 Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie
– 92 Bezpečnostné služby (MŠVVŠ SR)

Ing. Viera Žatkovičová –   viera.zatkovicova@siov.sk  0911 550 343/0910 925 115
Zodpovedná za skupiny odborov:
– 27 Technická chémia silikátov
– 28 Technická a aplikovaná chémia
– 29 Potravinárstvo

Mgr. Tatiana Priesolová –  tatiana.priesolova@siov.sk  0903 920 466
Zodpovedná za
– učebnicovú politiku
– kontinuálne vzdelávanie

PhDr. Silvia Bielková –  silvia.bielkova@siov.sk  
– podpora v oblasti učebnicovej politiky

 

Odbor finančnej gramotnosti, SCCF a podpory smerovania mládeže

Ing. Gabriela Horecká (vedúca odboru) –  gabriela.horecka@siov.sk  0911 469 691
Zodpovedná za:
– problematiku finančnej gramotnosti
– Slovenské centrum cvičných firiem 
 
Ing. Vlasta Púchovská –  vlasta.puchovska@siov.sk 0911 469 690
Zodpovedná za:
– organizáciu súťaží a prácu s talentovanou mládežou
 
Mgr. Marta Marušincová –  marta.marusincova@siov.sk 0911 550 121
Zodpovedná za:
– problematiku finančnej gramotnosti
– Slovenské centrum cvičných firiem
 
Ing. Daniel Ňarjaš –  daniel.narjas@siov.sk
Zodpovedný za:
– problematiku finančnej gramotnosti
– Slovenské centrum cvičných firiem
 
Ing. Ladislav Šatka –  ladislav.satka@siov.sk 0903 469 766
Zodpovedný za:
– medzinárodnú projektovú činnosť
Skip to content