Kontakty k ŠVP

Odbor kurikulárnej politiky a vzdelávacích programov

Ing. Michaela Ďurčeková, PhD. (vedúca odboru) –  michaela.durcekova@siov.sk  0911 976 793

Zodpovedná za skupiny odborov:
– 25 Informačné a komunikačné technológie
– 74 Telesná kultúra a šport
Informácie o skupinách odborov:
– 11 Fyzikálno-matematické vedy
– 21 Baníctvo, geológia a geotechnika
– 22 Hutníctvo
– 23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I, II
– 26 Elektrotechnika
– 31 Textil a odevníctvo
– 32 Spracúvanie kože, kožušín a výroba obuvi
– 34 Polygrafia a médiá
– 37 Doprava, pošty a telekomunikácie
– 39 Špeciálne technické odbory

Mgr. art. Ľudmila Ghillány – ludmila.ghillany@siov.sk
Zodpovedná za skupiny odborov:
– 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba – Konzervatóriá

Mgr. art. Gabriel Haščák –  gabriel.hascak@siov.sk
Zodpovedný za skupiny odborov:
– 82, 85 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I, II
– 86 Umenie a umeleckoremeselná tvorba III

RNDr. Mária Hrušovská –  maria.hrusovska@siov.sk  0911 550 343
Zodpovedná za skupiny odborov:
– 68 Právne vedy
– 75 Pedagogické vedy
– 76 Učiteľstvo

Ing. Renáta Majerníková, PhD. –  renata.majernikova@siov.sk  0910 925 114
Zodpovedná za skupiny odborov:
– 42, 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I, II
– 43 Veterinárske vedy

Ing. Andrea Palkovičová –  andrea.palkovicova@siov.sk  0911 550 343
Zodpovedná za skupiny odborov:
– 33 Spracúvanie dreva
– 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia

PaedDr. Peter Solárik –  peter.solarik@siov.sk  0903 469 098
Zodpovedný za skupiny odborov:
– 62, 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, II
– 72 Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie
– 92 Bezpečnostné služby (MŠVVŠ SR)

Ing. Viera Žatkovičová –   viera.zatkovicova@siov.sk  0911 550 343/0910 925 115
Zodpovedná za skupiny odborov:
– 27 Technická chémia silikátov
– 28 Technická a aplikovaná chémia
– 29 Potravinárstvo

Mgr. Tatiana Priesolová –  tatiana.priesolova@siov.sk  0903 920 466
Zodpovedná za
– učebnicovú politiku
– kontinuálne vzdelávanie

PhDr. Silvia Bielková –  silvia.bielkova@siov.sk  
– podpora v oblasti učebnicovej politiky

 

Odbor finančnej gramotnosti, SCCF a podpory smerovania mládeže

Ing. Gabriela Horecká (vedúca odboru) –  gabriela.horecka@siov.sk  0911 469 691
Zodpovedná za:
– problematiku finančnej gramotnosti
– Slovenské centrum cvičných firiem 
 
Ing. Vlasta Púchovská –  vlasta.puchovska@siov.sk 0911 469 690
Zodpovedná za:
– organizáciu súťaží a prácu s talentovanou mládežou
 
Mgr. Marta Marušincová –  marta.marusincova@siov.sk 0911 550 121
Zodpovedná za:
– problematiku finančnej gramotnosti
– Slovenské centrum cvičných firiem
 
Ing. Daniel Ňarjaš –  daniel.narjas@siov.sk
Zodpovedný za:
– problematiku finančnej gramotnosti
– Slovenské centrum cvičných firiem
 
Ing. Ladislav Šatka –  ladislav.satka@siov.sk 0903 469 766
Zodpovedný za:
– medzinárodnú projektovú činnosť
sk_SK

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť