Vyhľadať
Close this search box.

Kontraktačné dni a regionálne veľtrhy cvičných firiem Slovensko 2024

16. ročník Tradičného veľtrhu cvičných firiem sa uskutočnil 9. februára v priestoroch Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou.

Zúčastnené cvičné firmy súťažili v kategóriách: Najlepšia cvičná firma, Najlepší imidž stánku, Najlepšia elektronická prezentácia, Najlepší katalóg, Najlepšie logo a slogan, Najlepší reprezentant/ka, Najlepšia web stránka s e-shopom, Cena návštevníka veľtrhu.

Vyhodnotenie Veľtrhu cvičných firiem Obchodnej akadémie Vranov nad Topľou

Reportáž regionálnej televízie z Veľtrhu cvičných firiem Obchodnej akadémie Vranov nad Topľou

15. kontraktačný deň cvičných firiem (Slovensko východ) pripravuje Obchodná akadémia, Murgašova 94, POPRAD a uskutoční sa 20. marca 2024.

Pozvánka KD CF Poprad

Prihláška KD CF Poprad

13.kontraktačný deň cvičných firiem (Slovensko západ) v priestoroch Domu kultúry v Šali sa uskutoční 26. marca 2024. Pripravuje ho Spojená škola, Nivy 2, Šaľa v partnerstve so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania, Slovenským centrom cvičných firiem a Nitrianskym samosprávnym krajom.

Pozvánka KD CF Šaľa

Prihláška KD CF Šaľa

26. veľtrh cvičných firiem v Žiari nad Hronom a 12. kontraktačný deň cvičných firiem sa uskutoční 27. marca 2024 po prvý raz v priestoroch Súkromnej obchodnej akadémie DSA v Žiari nad Hronom.

Pozvánka VCF Žiar nad Hronom

Zúčastnené cvičné firmy budú súťažiť  v kategóriách Top cvičná firma veľtrhu, Najlepší stánok, Najlepšia elektronická prezentácia, Najlepší veľkonočný leták, Najlepší webový banner, Najlepšia webová stránka a 66 sekúnd vo výťahu.

Cvičné firmy sa môžu prihlásiť prostredníctvom online formulára do 1. marca 2024. Z kapacitných dôvodov je počet cvičných firiem limitovaný počtom 20 (poradie bude určené podľa podania prihlášky).

Súťažné podklady v jednotlivých kategóriách zasielajte na adresu dsa.zh@dsakademien.sk najneskôr do 11. marca 2024. 

Skip to content