Vyhľadať
Close this search box.

Medzinárodný online veľtrh cvičných firiem 2020

Online súťaže  cvičných  firiem  2020

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) Vás aj tento rok srdečne pozýva zúčastniť sa na Medzinárodnom, i keď v tomto roku, online veľtrhu cvičných firiem 2020, ktorý sa uskutoční v dňoch 10. – 12. novembra 2020.

Organizačným a odborným garantom veľtrhu je Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV), odbor finančnej gramotnosti a Slovenské centrum cvičných firiem (SCCF). Ďalšími spoluorganizátormi sú Ekonomická univerzita v Bratislave a vybrané školy.

Počas veľtrhu sa tiež uskutoční online konferencia na témy podnikateľského vzdelávania a finančnej gramotnosti.

Súčasťou veľtrhu sú aj tento rok súťaže cvičných firiem, na ktorých budú online súťažiť v kategóriách logo, slogan, vizitka, katalóg, webová stránka s e-shopom, elektronická prezentácia a videoreklama.

 

Súťažné kategórie Medzinárodného online veľtrhu cvičných firiem:

  1. Logo – (elektronicky vo formáte JPG)
  2. Slogan – (elektronický text alebo vo formáte JPG)
  3. Katalóg – (elektronicky – MS Word, MS Publisher, MS PowerPoint alebo „screen“ obrazovky licencovaných programov: Adobe Creative Suite, Corel Draw…)
  4. Vizitka – (elektronická – kvalitný sken, minimálne 300 DPI)
  5. Elektronická prezentácia – (video, PPT, spot, iná elektronická forma)
  6. Webová stránka s e-shopom
  7. Video reklama, šot – (linky)

Podklady do online súťaží nám môžete zasielať od 10. júna 2020. Materiály CF do súťaží musia byť poslané elektronicky vopred v prílohe jedného e-mailu (15MB) alebo viacerých e-mailov. Do predmetu správy uveďte „Vaše MENO CF“ a „Prihláška do súťaží“. Materiály nám zašlite najneskôr do 15. októbra 2020 na e-mail: mvcfonline@gmail.com

Upozorňujeme, že nie je povinná účasť vo všetkých súťažiach!

Súťaže budú hodnotené odbornou komisiou podľa stanovených kritérií (uvedené nižšie). Hodnotiť budú komisie porotcov, v ktorých účasť prisľúbili naši partneri z Ekonomickej univerzity v Bratislave, zo Slovak Business Agency, zo Združenia mladých podnikateľov Slovenska a Univerzity Komenského v Bratislave.

Cvičná firma podporuje finančnú gramotnosť, ekonomické a právne vedomie mladých ľudí prostredníctvom podnikateľského vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré patrí k významným prioritám najvyšších orgánov Európskej únie. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem poskytuje možnosť komunikovať v cudzom jazyku, riešiť obchodné prípady, nadväzovať obchodné a partnerské vzťahy aj s podporou reálnych partnerov.

Veríme, že svojou účasťou prispejete k úspešnému priebehu Medzinárodného online veľtrhu cvičných firiem 2020 a podporíte rozvoj kľúčových kompetencií absolventov našich stredných škôl, ktoré budú môcť uplatniť na trhu práce v podnikaní alebo v zamestnaní.   Víťazov jednotlivých súťaží cvičných firiem vyhlásime a oceníme na Medzinárodnom online veľtrhu cvičných firiem 2020.

Hodnotené kategórie a kritériá online súťaží cvičných firiem 2020

 

Logo cvičnej firmy nápaditosť, originalita, reprodukovateľnosť, estetika, výstižnosť
Slogan cvičnej firmy výstižnosť, originalita, jednoduchosť
Katalóg cvičnej firmy nápaditosť, obsah, forma, kvalita, reprodukovateľnosť
Vizitka cvičnej firmy nápaditosť, obsah, originalita, reprodukovateľnosť, výstižnosť
Elektronické
prezentácie
cvičných firiem
estetická stránka (prvý dojem, typy písma a veľkosť písma, vhodné využitie efektov)
obsah
(kvalita1: množstvo podaných informácií,
 kvalita2: logo, právna forma, predmet podnikania, sídlo,
 kvalita3: platobné a dodacie podmienky)
Webová stránka s e-shopom obsah, funkčnosť, zrozumiteľnosť, prehľadnosť, estetická stránka
 Video reklama, šot nápaditosť, obsah, zrozumiteľnosť

Podmienkou pre účasť cvičnej firmy je, aby bola zaregistrovaná (www.sccf.sk), mala platné IČO, DIČ a založený podnikateľský účet.

Cvičná firma by mala mať aj funkčný e-shop.

 

Skip to content