Nové vedomosti, zručnosti a kompetencie nezískavame len v škole. Štát vám ich potvrdí oficiálnym dokladom.

Vzdelávanie sa nekončí opustením školských lavíc. Jedným z dôležitých predpokladov kvalitného uplatnenia na trhu práce je získavanie nových vedomostí, zručností a kompetencií počas celého profesijného života v dospelosti.

Potreby zamestnávateľov a ponuka zamestnancov na trhu práce, vplyv pandémie COVID-19, ale aj otvárajúce sa možnosti celoživotného vzdelávania vytvorili požiadavku na flexibilnejšie získavanie kvalifikácií, a to na základe neformálneho vzdelávania sa či informálneho učenia sa.  Prístup Slovákov k celoživotnému vzdelávaniu už čoskoro zmení Národný projekt Systém overovania kvalifikácií v SR (NP SOK). Realizuje ho Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV).

Profesijné uplatnenie a rozvoj človeka často nebrzdí len nedostatok vedomostí, zručností a kompetencií, ale chýbajúci doklad o ich nadobudnutí. Projekt je určený práve tým ľuďom, ktorí majú záujem nechať si overiť svoje vedomosti, zručnosti a kompetencie nadobudnuté neformálnym vzdelávaním resp. informálnym učením sa, teda počas praxe. Vďaka ich preukázaniu tak môžu získať plnohodnotné osvedčenie o kvalifikácii bez toho, aby sa vrátili späť do školy.

Projekt pomôže mnohým Slovákom lepšie sa uplatniť na trhu práce. Cieľovú skupinu tvoria ľudia v produktívnom veku, zamestnanci, ktorí chcú získať lepšie uplatnenie, ľudia bez alebo s nízkou kvalifikáciou, ale aj uchádzači o zamestnanie či samostatne zárobkovo činné osoby.

„Každá kríza urýchľuje zmeny a platí to aj pre trh práce. Mnohí ľudia prišli o zamestnanie, sú sektory, kde, naopak, zamestnanci chýbajú. Nemenej dôležitá je skupina ľudí, ktorá potrebuje zlepšiť svoje kompetencie pre rozmach digitalizácie a automatizácie. Trh práce zažíva revolúciu, ktorú bez aktívnych opatrení nezvládneme. Projekt vnímame ako jedno z nich,“ dodal generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Lasz.

Dôležitú úlohu tu špeciálne zohráva Priemysel 4.0, na ktorý potrebujeme urýchlene nasmerovať zručnosti a kompetencie veľkej skupiny ľudí, aby sme ostali konkurencieschopnou krajinou,“ doplnil generálny sekretár Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR Oto Nevický.

Projekt je financovaný s podporou Európskeho sociálneho fondu v rámci prioritnej osi Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje. Zároveň je špecifický svojimi ekonomickými, vzdelávacími, sociálnymi a psychologickými prínosmi

sk_SK

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť