Vyhľadať
Close this search box.

Online Kontraktačný deň cvičných firiem Slovensko 2022 – Západ

Spojená škola, Nivy Šaľa v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania – Slovenským centrom cvičných firiem pripravili a zrealizovali 16. februára 2022 prvý tohtoročný kontraktačný deň cvičných firiem (CF) online.

Veľmi nás teší, že sa na podujatí zúčastnilo celkom dvadsať cvičných firiem aj štyri firmy žiakov z Českej republiky. Tak ako po iné roky súťažili, a to v kategórii „Leták“, „Instagram post“, „E-prezentácia“, „E-shop“, „Reklamný šot“ a naživo online „90 sekúnd vo výťahu“. Doba pandémie nás posunula v oblasti digitálnych zručností a zapojili sme aj sociálne siete.

Kontraktačné dni, medzinárodné ale aj regionálne veľtrhy cvičných firiem umožňujú žiakom získať, preveriť a upevniť vedomosti, kompetencie, zručnosti a zlepšiť finančnú gramotnosť. Ich cieľom  je umožniť čo najväčšiemu počtu žiakov vyskúšať si a získať na nečisto podnikateľské zručnosti a finančnú gramotnosť. Ponúkajú stredoškolákom možnosti znásobiť si podnikateľské cítenie a uspieť v tlaku konkurencie rovesníkov a záujme návštevníkov i keď posledné dva roky online, čo umožňuje zlepšovať sa práve v digitálnych zručnostiach.

Víťazi súťaží z jednotlivých kategórií postupujú na medzinárodný veľtrh cvičných firiem Slovensko, z ktorého je krok k úspechu na podobných podujatiach na európskej aj svetovej úrovni. Kontraktačné dni sú natoľko zaujímavé, že školy v regiónoch si v priebehu školského roka organizujú vlastné regionálne podujatia a zároveň aktivity cvičných firiem prezentujú počas dní otvorených dverí.

Zoznam zúčastnených cvičných firiem a výsledkovú listinu súťaží nájdete na http://www.sccf.sk/kontraktacne-dni-a-regionalne-veltrhy-cf-3c.html.

Skip to content